Varde borgmester til transportministeren: Udvid rute 11

Skrevet af Elo Christoffersen

15/12/2012

Mest læste i dag

Vardes borgmester Gylling Haahr har været i København til møde med transportminister Henrik Dam Kristensen. Mødet handlede om en opgradering af rute 11 fra Korskroen til Varde. Denne opgradering er et stort fælles ønske for kommunen, erhvervslivet og turistbranchen.

På mødet argumenterede Gylling Haahr for, at rute 11 mod Varde er en af områdets mest trafikerede veje, og at langsomt kørende køretøjer bevirker, at fremkommeligheden på vejen er for ringe. Det er et stort problem for især de mange lastbiler og pendlere, som dagligt skal til og fra kommunens virksomheder. En opgradering af rute 11 vil være et vigtigt skridt til at forbedre vækstmulighederne for kommunens virksomheder.

Transportminister Henrik Dam Kristensen var lydhør overfor argumenterne, men han kunne ikke love noget. Ministeren oplyste, at forligspartierne bag trafikforliget i øjeblikket har stillet forhandlingerne i bero på grund af usikkerhed omkring finansieringen af investeringer i Storstrømsbroen.

Baggrunden for mødet var bl.a. at det tidligere er besluttet i trafikforliget, at der skulle udarbejdes en forundersøgelse af rute 11 fra grænsen til Korskroen. Varde Kommune har ved flere lejligheder påpeget det urimelige i at den sidste vejstrækning fra Korskroen til Varde ikke var med i forundersøgelsen. Varde Kommune har derfor fået COWI til at udarbejde en samfundsøkonomisk analyse af en opgradering af denne strækning. Her er konklusionen klar: en opgradering vil være samfundsøkonomisk rentabel. Denne pointe er nu tydeligt formidlet til Henrik Dam Kristensen.

Fakta:

Strækningen mellem Korskroen og Varde er med 8200 køretøjer pr. døgn og deraf hele 1500 last- og varebiler en af de mest trafikerede veje i landsdelen. COWI konkluderer, at det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at udbygge strækningen med op mod hele 352 mio. kr.