Vi lever længere - men har vi det godt?

Dansk Center for Aldringsforskning – også kaldet DARC – har netop modtaget 25 millioner kr. fra Velux Fonden. DARC har eksisteret siden 2008, hvor samme fond bevilgede penge til etablering og fem års forskning. De næste fem års forskning skal være med til at klarlægge, om de år, der føjes til livet, er gode år.

Udgangspunktet er, at en stigende andel af befolkningen overlever til en meget høj alder, og dødeligheden blandt de 80- og 90-årige er halveret i de seneste 50 år. Men spørgsmålet er, om de kommende ældre vil være fysisk og intellektuelt svækkede.

Professor Kaare Christensen, Syddansk Universitet, er centerleder for DARC, som består af tre gerontologiske enheder i Odense, Aarhus og København: Center for Aldringsforskning på SDU, Afdelingen for Social Medicin på Københavns Universitet og Dansk Center for Molekylær Gerontologi på Aarhus Universitet.
 

 

Dagens Gossip