Vismændene sænker deres vækstskøn et nøk

Optimismen var høj i foråret, da Økonomisk Råd fremlagde sin halvårlige statusrapport over dansk økonomi.

Dengang troede vismændene på, at BNP-væksten i år ville havne på 1,9 procent, men den prognose er nu blevet korrigeret i nedadgående retning.

I diskussionsoplægget til efterårets vismandsrapport er forventningen til årets vækst nedjusteret til 1,6 procent.

- Nedjusteringen i 2015 har baggrund i et relativt sløjt andet kvartal og skyldes primært et mindre bidrag fra den indenlandske efterspørgsel som følge af en markant nedjustering af investeringsvæksten, hedder det i rapporten.

- Men også eksporten ventes at vokse betydeligt mindre end vurderet i foråret.

Vismændene regner nu kun med, at den indenlandske efterspørgsel vokser med 1,0 procent i år, hvilket er hele 1,2 procentpoint lavere end i foråret.

Samtidig vurderes eksporten kun at vokse med 0,1 procent i år. I foråret lå skønnet på hele 3,3 procent, men på grund af opbremsningen i den internationale økonomi er udsigterne på den front blevet noget mere grå.

Der er dog fortsat blandt vismændene en forventning om, at økonomien kommer op i endnu højere omdrejninger de kommende år.

Således er forventningen til BNP-væksten næste år sat til 2,1 procent, mens vismændene i 2017 forventer en vækst på 2,3 procent.

Vismændenes BNP-skøn for i år svarer præcis til de prognoser, som Sydbank, Jyske Bank og Danske Bank har fremlagt i september.

Nationalbanken kalkulerer derimod med en BNP-vækst på 1,8 procent, mens regeringens Økonomisk Redegørelse fra slutningen af august spåede en vækst på 1,5 procent.

/ritzau/

 

Dagens Gossip