Paragraf 56

Alt hvad du bør vide om Paragraf §56

Lider du af en kronisk eller langvarig sygdom er det vigtigt, at du kender til paragraf 56 reglen, da den kan blive altafgørende for dig.

Det er svært og besværligt at have et eller flere langvarige sygdomsforløb – ikke kun for personen, der er syg, men også for arbejdsgiveren, hvis udgifter øges, når der er en medarbejder, der ligger sig syg gennem længere tid.

Paragraf 56

Paragraffen omhandler de aftaler der kan indgås med arbejdsgiver og kommune i tilfælde af langvarig eller kronisk sygdom.

Det betyder nemlig sygefravær, og derfor har du mulighed for at indgå en aftale, der giver din arbejdsgiver sygedagpengerefusion fra din første sygedag.

Det betyder, at din arbejdsgivers udgifter der er forårsaget af dit sygefravær nedsættes.

Skal du indlægges, til ambulant behandling eller har du brug for genoptræning, er der også mulighed for at lave aftaler i forbindelse med dette.

De forskellige aftaler kan ses i sygedagpengelovens paragraf 56. 

Uden en sådan aftale kan din arbejdsgiver først få refusion fra kommunen, hvilket svarer til satsen for sygedagpenge, når du har været syg i 30 dage. Her regnes i kalenderdage.

Læs også

Sygedagpenge

Hvem kan få en §56 aftale?

Det er kun lønmodtagere, der modtager sygedagpenge eller løn i forbindelse med deres sygefravær, der kan få en såkaldt § 56 aftale. 

Det gælder for dig, der er:

 • Privat ansat
 • Offentligt ansat
 • Førtidspensionist med småjob
 • Oplæring eller optræning i en virksomhed som revalidend.

Det betyder, at hvis du er selverhvervende sker sygdom for egen regning, medmindre du er i et ansættelsesforhold i din egen virksomhed, der gør dig til lønmodtager.

Du er på herrens mark, hvis du ikke er i denne sammenhæng.

Er du ansat i fleksjob, får din arbejdsgiver allerede refusion i forbindelse med sygedagpengerefusion fra den første sygedag, hvorfor du ikke har brug for en § 56 aftale.

Hvad er de andre betingelser for en Paragraf §56 aftale?

Før der kan gives adgang til en aftale, er der lige et par betingelser der skal være opfyldt.

 • Sygdommen skal medføre fravær på mindst 10 dage pr. år.

Ved indlæggelse, ambulant behandling eller genoptræning gælder det, at det træder i kraft, hvis det enten:

 • Er planlagt på ansættelsestidspunktet, at du skal indlægges eller i ambulant behandling. 
 • Arbejdsgiver har udbetalt sygedagpenge eller løn i minimum 21 dage, for den sygdom, der kræver indlæggelse eller behandling inden for de seneste 12 måneder.

Ved behov for en rekreationsperiode vil lægen eller hospitalet skulle attestere, at det er nødvendigt.

Sådan kommer du i gang med at få en Paragra 56 aftale

Nogle finder det svært at tale sygdom med sin arbejdsgiver, men det kan være nødvendigt, og hvis du har brug for det, kan du bede om hjælp fra kommunen.

Da aftalen indgås mellem dig og arbejdsgiveren, skal I udfylde den blanket, der hedder dp 211. Derefter skal kommunen godkende den.

Blanketten findes på borger.dk, men du kan også få blanketten via borgerservice. 

Du kan få en lægeerklæring hos enten din egen praktiserende læge eller den behandlende læge på det hospital du er knyttet til.

Hvor længe gælder aftalen og hvad skal du være opmærksom på?

 • En paragraf 56 aftale gælder i helt op til to år ad gangen.
 • Aftalen er knyttet til det specifikke arbejdsforhold.
 • Aftalen er knyttet den bestemte sygdom. 
 • Aftalen skal være godkendt af lønmodtagerens bopælskommune.
 • Aftalen kan bruges ved indlæggelse eller undersøgelse på hospital på baggrund af den kroniske lidelse, som aftalen omfatter.

Aftalen kan fornys, hvis det vurderes, at betingelserne fortsat er opfyldt.

Her kan du ikke bruge § 56 aftalen 

 • En § 56 aftale kan ikke bruges til at opnå en forkortelse af arbejdsugen på en mere fast basis.
 • Er du fleksjobber er der allerede styr på den del, så der er ikke behov for den her.

Inden ansættelse er det i øvrigt vigtigt, at du har gjort arbejdsgiver bekendt med din sygdom, hvad end du selv fortæller det, eller arbejdsgiveren spørger til din sygdomshistorie, når det handler om en kronisk eller længerevarende sygdom, der kan komme til at påvirke arbejdsforholdet.

En sygdom kan jo selvsagt få stor betydning for arbejdsdygtighed, rådighed og ikke mindst tilrettelæggelsen af arbejdsforholdet.

Du kan samtidig benytte lejligheden til at informere arbejdsgiveren om § 56 aftalen, og de muligheder der ligger i den for begge parter.

Altså at arbejdsgiveren kan få refusion fra Kommunen allerede fra 1. sygedag og endda på højeste dagpengeniveau, hvilket også betyder, at den ansatte ikke behøver at stresse ligeså meget over at være sygemeldt og kan ligge sit fokus på at blive rask.

 

Dagens Gossip