Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl: Ukraine, Moldova, Georgien m.fl. skal være medlem af EU

16/05/2023 12:56

Mathias Madsen

Politik
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har svært ved at se en fremtid, hvor lande som Ukraine og Georgien ikke er medlem af EU.

Mest læste i dag

Den Europæiske Union (EU) bestod i 1958 oprindeligt af seks lande. 

Dengang var heller ikke Danmark medlem af unionen, men siden er yderligere 21 lande blevet medlem, så der i dag samlet er 27 medlemslande, og i fremtiden skal der være flere.

Sådan lyder det i hvert fald ifølge TV2 fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som faktisk mener, at der i fremtiden skal være helt op til 36 medlemslande. 

EU eller Rusland

Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at en lang række østeuropæiske og tidligere sovjetiske lande skal inviteres til at blive medlem af EU, da de ellers ifølge ham risikerer at blive allierede med Rusland. 

"Vi står på et meget kritisk tidspunkt i vores historie [...]. Det tillader os ikke at have et rum, hvor lande falder ned mellem stolene," har han således udtalt og desuden understreget, at vi risikerer at kaste førnævnte lande i "armene på Rusland," hvis vi ikke inviterer dem ind i "den europæiske familie."

Løkke Rasmussen ser særligt lande som Georgien, Moldova og Ukraine i EU i den nærmeste fremtid, men også lande som Albanien, Montenegro og Bosnien, der allerede er såkaldte EU-kandidatlande, er ifølge udenrigsministeren velkomne. 

Han har dog svært ved at forestille sig for eksempel Tyrkiet, der ellers også er et såkaldt EU-kandidatland, som medlem. 

"Det er svært overhovedet at se Tyrkiet som en del af medlemskredsen i EU," har han således udtalt og understreget, at fremtidige medlemslande naturligvis skal opfylde københavnerkriterierne, som blandt andet er, at landene skal have institutionel stabilitet, der sikrer demokrati, en retsstat, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal.

Følgende otte lande er EU-kandidatlande, som er i gang med at indføre EU's regler i deres nationale lovgivning:

  1. Albanien
  2. Bosnien
  3. Moldova 
  4. Montenegro
  5. Nordmakedonien
  6. Serbien
  7. Tyrkiet
  8. Ukraine

Georgien og Kosovo betragtes desuden som potentielle kandidatlande, og det er altså de fleste af disse 10 lande, som Løkke Rasmussen kan se som medlem af fremtidens EU.