315 uger siden

|

02/05/2018
Adverbium
Hvad er et adverbium? Læs mere om adverbier her.
Adverbier (biord) er populært sagt en blandet ordklasse, da de består af ord med forskellige funktioner. Et adverbium beskriver ikke ting, ligesom et adjektiv gør.

Dagens topnyheder

Adverbium

Et adverbiums funktion er at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), andre adverbier eller hele sætninger. Et adverbium (et biord) kan også mere præcis beskrive hvor, hvordan og hvornår en tilstand, handling eller forandring finder sted. Fx,

 • Han gled ned ad skrænten 
 • Hun havde det dårligt
 • Vi vågnede tidligt 

Hvad er et ægte adverbium?

Adverbier kan opdeles i ægte og uægte adverbier (biord) De ægte adverbier kan kun bruges som biord og ikke andet. Der findes ikke ret mange ægte adverbier, men her får du en oversigt:

Ægte adverbier

Hvad er et uægte adverbium?

Et uægte adverbium er et forholdsord eller et tillægsord, der også anvendes som adverbium. 

Som adverbium:  

 • Husk at putte låget
 • med krum hals 
 • Jeg fik nogle piller at sove  

Som forholdsord:

 • Der hænger billeder væggen 
 • Vi stod nede hjørnet
 • Jeg så dagens lys Mols

Hvad er et stedsadverbium?

Et stedsadverbium er et adverbium,  der udtrykker det sted hvor sætningens handling foregår, fx:

 • Han blev ramt af en bil udenfor Brugsen inde i byen
 • Hun blev overfaldet lidt væk fra centrum, men stadigvæk indenfor bygrænsen

Hvad er et tidsadverbium?

Et tidsadverbium er et adverbium, som udtrykker tidspunktet for en sætnings handling, fx:

 • Vi tog afsted  omgående
 • Vi tog straks afsted
 • Det var nu eller aldrig, hvis vi ville have resultater

Hvad er mådesadverbier?

Nogle adverbier er også adjektiver (tillægsord). Denne type adverbier beskriver, hvordan noget sker. De kaldes også mådesbiord eller mådesadverbier. Adverbier, som beskriver den måde noget sker på, ender altid på -t, fx:

 • Hun smilede venligt
 • Kvinden udtrykte sig meget personligt
 • Toget  kørte hurtigt

Hvad er et gradsadverbium?

Et gradsadverbium er et adverbium, som udtrykker den relative intensitet af det ord det knytter sig til, fx:

 • Det er kun seks uger siden
 • Det skete for cirka seks uger siden
 • Det er omtrent seks uger siden, det skete

Gradbøjning af adverbier

Adverbier bøjes normalt ikke, men nogle adverbier har en slags højere og højeste grad, som bruges, når man sammenligner, og disse adverbier kan gradbøjes:

Adverbier

Her får du eksempler på gradbøjningerne i funktion...

 • Det her har jeg glædet mig til længe. Det har varet 5-6 år eller længere, før det gav resultat, så jer er en af dem, der har ventet længst. 
 • Du må gerne blive hjemme, men jeg vil hellere til stranden, og jeg vil helst have dig med.
 • Det var ofte et problem tidligere, men nu sker det ikke oftere, end det er til at leve med, og det er  som oftest hurtigt overstået.

Gå tilbage til oversigt: Sproget