327 uger siden

|

06/03/2018
Studie
Billedanalyse
Billedanalyse. Foto: Shutterstock
Billedanalyse er ofte afgørende for forståelse af billeder og motiver. Her får du en guide til at kunne analysere billeder.

Dagens topnyheder

Billedanalyse: Når man kigger på et billede, er det ikke altid, at motivet giver sig selv. Ofte siger både farver, kunsten, materialer og produktionsårstal en masse om billedet, som man muligvis ikke lægger mærke til ved første øjekast.

Derfor er det en god idé at have et redskab til at analysere billeder, så man fuldt ud er i stand til at forstå dem, deres budskab og betydning.

I den forbindelse kan man benytte sig af en billedanalysemodel. Over årerne er der blevet udviklet adskillige analysemodeller til at forstå billeder, og konteksten er ofte den samme.

Billedanalyse

Billedanalyse. Foto: Shutterstock

Herunder kan du se en typisk analysemodel for gennemgang af billeder.

Billedanalyse

Indledning - præsentation af billedet

 • Billedets titel, årstal og kunster.
 • Hvad ses på billedet? Beskriv hvad motivet forestiller (uden af analysere billedet og inddrage egne meninger eller følelser).
 • Hvilken type billede er der tale om? Et maleri, et fotografi, et portræt, en reklame, et still fra film/tv, et landskabsbillede m.m.?

Materialer og teknik

 • Hvordan er billedet lavet? Er det et fotografi, en grafik, helt digitalt eller malet? - og er det et oliemaleri, akvarel eller en tegning?
 • Hvordan er kompositionen? Linjer, bevægelse, perspektiv, beskæringer, det gyldne snit?
 • Hvilke farver er der brugt? Varme, kolde, levende eller afdæmpede?
 • Hvordan er lyssætningen på billedet? Er det et lyst eller mørkt billede?
 • Hvilke materialer er brugt? Pensel, blyant, kridt, kul, akrylmaling, oliemaling?
 • Hvilken genre/kategori/isme hører billedet under? Er det naturalistisk, surrealistisk, realistisk, abstrakt m.m?

Indhold

 • Hvad sker der på billedet? Er der en handling?
 • Udstråler billedet varme, glæde, uhygge, kulde, tryghed, kaos m.m.?
 • Hvorfor blev billedet lavet? Er det til inspiration, på bestilling, propaganda eller måske et feriefoto?
 • Optræder der personer på billedet - og hvilke følelser udtrykker de?
 • Interagerer personerne med objekter eller andre personer?
 • Hvordan er deres kropssprog? Og deres ansigter?

Budskab

 • Hvad vil billedet fortælle? Er der et klart budskab eller udtrykker det en stemning?
 • Hvilken effekt tror du, afsenderen har ønsket, at billedet skal have på modtageren?
 • Hvordan er stemningen på billedet? Hvilke følelser og tanker giver det dig?
 • Hvilke detaljer i billeder har betydning? Er der tydelige symboler i form af objekter, farver eller fremhævede detaljer?
 • Siger billedet noget om den tid, det er lavet i? Hvad er særligt for den tidsperiode, billedet er lavet i?

Perspektivering

 • Kender du andre billeder, der minder om? Billeder med samme form, indhold eller budskab?
 • Minder det om andre billeder af den samme kunstner? Og hvad prøver han generelt at fortælle?
 • Kender du nogle billeder fra samme tidsperiode? Og hvad er særligt for denne periode?