Disposition

Skrevet af KC

30/10/2019
Disposition
Sådan laver du en disposition.
Sådan laver du en disposition, der tager kegler. Se, hvordan du gør her.

Mest læste i dag

Når du skal lave projekter, kan du ikke komme uden om at skulle bruge en disposition, og det er ikke ligegyldigt, hvordan den tager sig ud eller er sat op, og derfor kan du finde alt, hvad du har brug for omkring disposition her.

Sådan laver du en disposition

En disposition viser, hvordan dit projekt er sat sammen. Det er en oversigt, der viser, hvilke afsnit der er i dit projekt. 

Af udseende ligner det næsten til forveksling en indholdsfortegnelse, men der er faktisk forskel, for når du arbejder med din disposition, er opgaven endnu ikke skrevet, mens indholdsfortegnelsen først kan skrives til sidst, når hele projektet er ved at være færdiggjort.

En disposition behøver ikke at tage lang tid at udforme, og her kan du se, hvordan den overordnet kan se ud:

Hvordan din disposition skal se ud, afhænger ofte af opgaveformuleringen, og hvad din underviser foretrækker, men den skal altid være på 1-2 sider.

Husk, at din disposition så at sige er et øjebliksbillede, for udformningen sker løbende. Jo længere du er med projektet, jo flere ting vil stå klart for dig, og derfor vil du også løbende tilpasse din disposition. 

Skab overblik

Ved større opgaver er der meget at tænke over og holde styr på, og derfor har du din disposition til at holde dig på sporet af, hvad du påtænker, at du skal afdække i din opgave.

Den hjælper dig og så med give dig et overblik over, om der nu også er en rød tråd hele vejen igennem, eller om der er noget der stikker af indimellem og vandrer ud ad en anden tangent.

Du skal blot have overskrifterne på plads, så du kan starte med at indsætte stikord til de forskellige afsnit.

Værd at vide inden du begynder at skrive

Inden du kaster dig ud i din disposition, skal du lige have afklaret et par ting. Du skal vide:

  • Du skal vide, hvilke krav opgaveformuleringen stiller til besvarelsen. Det er ikke altid, at der er nogle, men hvis der er, skal du have dem med.

  • Du skal kende de tekster, som du vil arbejde med.

  • Du skal kende det emne, som du søger at beskæftige dig med.

  • Du skal have besluttet, hvilken genrer, du vil skrive indenfor. 

  • Du skal vide, hvilke genrekrav der skal overholdes. 

Overskrifter

Her kan du se en mere udførlig beskrivelse af, hvad din disposition skal indeholde.

Stil gerne dig selv spørgsmål om hvert afsnit som eksempelvis:

  • Hvad er mit formål med afsnittet?

  • Hvad skal det handle om? 

  • Hvilke materialer kan jeg inddrage, og hvilke vil jeg anvende?

1. Indledning

Hvad vil du gerne undersøge?
Her beskriver du, hvad har til hensigt at du arbejde med, hvilke eksperimenter og rammer der er og hvem der deltager. 

2. Problemformulering

Hvilke problemstillinger vil du arbejde med?
Hvordan vil de kunne vinkles og måske endda løses? 

Problemstillingen behøver ikke at være helt på plads, så det er fint med en foreløbig.

3. Metodebeskrivelse

Hvordan har du tænkt dig at gribe opgaven an, og hvilken metode påtænker du at gøre brug, når du skal finde frem til svarene på de spørgsmål der er rejst i afsnittet om problemformuleringen?

Metoden kan være alt fra interviews, spørgeskemaer, forsøg eller sammenligning af kilder.

4. Analyse

Hvordan vil du bruge de midler, som enten stammer fra teori eller metode til at få besvaret dine spørgsmål?

5. Diskussion og vurdering

Hvad kan du allerede nu se, kan være relevant i forhold til diskussioner omkring emnet. Hvem, hvad eller hvilke teorier, data, forfattere resultater mm er uenige.

6. Konklusion

Her er det ofte hypoteser, der skrives ind, men det er også fint, hvis du tænker at du allerede nu ved, hvad konklusionen nok vil være.

7. Litteraturliste

Hvilke kilder ved du i skrivende stund, at du vil bruge?

Find et par oversigtsværker og flere af hovedværkerne om emnet.

Inspiration til disposition

Savner du inspiration, er det så heldigt, at google er din ven og at det flyder med dispositioner til alverdens opgaver rundt omkring på nettet, så der er stor sandsynlighed for, at du kan finde en der minder om det emne, som du vil se nærmere på.

Men husk, at du aldrig må kopiere andres arbejde.

Søg gerne på for eksempel emne og pdf. De fleste opgaver er nemlig lagt ud under netop den filtype, men du kan også søge på ord som disposition og dit valgte emne.