326 uger siden

|

13/02/2018
Nogen eller nogle
Nogen eller nogle - har du styr på reglen?
Nogen eller nogle udtales ofte ens i talesproget, men i skriftsprog er der forskel på de to ord samt i hvilken sammenhæng, de benyttes. Læs her hvad reglen er.

Dagens topnyheder

Nogen eller nogle - to ord som rigtig mange danskere har svært ved at finde rundt i. For hvornår skriver man ‘nogen’ og hvornår skriver man ‘nogle’?

Selvom de to ord oftest udtales ens i talesprog, så betyder de noget lidt forskelligt, og derfor er det væsentligt, at man forstår at benytte dem rigtigt, hvis man ikke vil misforstås på skift. Det kan dog være svært, når man nærmest ikke kan høre forskel.

Overordnet er forskellen på nogen eller nogle, hvorvidt man omtaler noget konkret. Mens 'nogen' betyder 'nogen som helst’ eller 'nogen overhovedet’ - altså en forholsdvis udefinerbart genstand - betyder 'nogle' 'et par', 'visse', 'en del’ eller ‘enkelte’ - altså en klar definering af genstanden eller genstandene.

Nogen

'Nogen' svarer til den engelske brug af 'any' og bruges om et ukonkret antal eller mængde. Man bruger eksempelvis ‘nogen’ i sætningen:

- Har du nogen æbler?

Nogen eller nogle

Nogen eller nogle. Foto: Shutterstock

I sætningen bliver der spurgt, om vedkommende har et udefineret antal æbler. Man kan også bruge ‘nogen’ i sætninger som:

- Kommer der nogen forbi? (ikke defineret hvor mange personer, der er tale om)

- Der var ikke nogen i biografen. (ikke defineret hvor mange der ikke sad i biografen).

Nogle

'Nogle' svarer til den engelske brug af 'some' og bruges om et konkret antal - altså ‘visse’ ‘enkelte’ eller ‘et par’. Man bruger eksempelvis ‘nogle’ i sætningen:

- Han gav hende nogle æbler.

I sætningen giver han hendes et konkret antal æbler. Man kan også bruge ‘nogle’ i sætninger som:

- Der kom nogle personer forbi. (der kom et bestemt antal personer forbi)

- Der var nogle mennesker i biografen. (der sad eksempelvis to personer i biografen)

Nogen eller nogle

Når det kommer til den engelske huskeregel, hvor ‘nogen’ svarer til 'any' og ‘nogle’ svarer til 'some', kan man bruge følgende eksempel:

- Er der nogen bolsjer tilbage i dåsen?

- Are there any candy left in the can?

Her bliver der ikke spurgt til et bestemt antal bolsjer, men om der generelt er bolsjer tilbage.

Nogen eller nogle

Nogen eller nogle. Foto: Shutterstock

Nu eksemplet med 'nogle'.

- Hun købte nogle bolsjer med hjem.

- She bought some candy to take home.

Her bliver det beskrevet, hvordan hun køber et bestemt antal bolsjer med hjem.

Huskeregler

En anden huskeregel er, at ‘nogen’ næsten kun forekommer i tre typer sætninger:

  • Nægtende sætninger - sætninger med et ‘ikke’ foran. Eksempel:

- Jeg har ikke nogen penge

  • Spørgende sætninger - sætninger der ender med et spørgsmålstegn. Eksempel:

- Er der nogen hjemme?

  • Betingende sætninger - sætninger der indledes med ‘hvis’. Eksempel:

- Hvis der er nogen, så kommer jeg forbi.

I alle andre sætningstyper end dem med ‘ikke’, dem med spørgsmålstegn eller dem med ‘hvis’, skal man som hovedregel bruge ‘nogle’.

Vi håber du blev lidt klogere på nogen eller nogle!