Overfor eller over for

Skrevet af webmaster

314 uger siden

|

07/05/2018
Overfor eller over for
Overfor eller over for?
Hvornår hedder det overfor eller over for? Med andre ord, hvordan ved man, om forskellige ord skal skrives som ét eller to ord? Hvad med iPadtastatur ... eller hedder det mon iPad tastatur?

Dagens topnyheder

Er du i tvivl om overfor eller over for skal skrives i ét eller to ord? Så har vi lavet denne guide med flere eksempler.

Overfor eller over for

I grunden handler det om, hvorvidt sammensatte ord skal skrives sammensat eller hver for sig, og det er jo næsten en problemformulering, der besvarer sig selv i én sætning. Sammensatte ord ville jo ikke hedde sammensatte ord, hvis ikke de var sat sammen, vel?  Og alligevel er intet i denne verden sjældent sort og hvidt, men altid fuld af nuancer, hvilket også er tilfældet her.

Hvad er et sammensat ord?

Et sammensat ord kan være sammensat af to eller flere  ord, fx undervisningsmiljøvurdering, som er sammensat af tre navneord, nemlig undervisning, miljø og vurdering, eller tigerstribet sammensat af et navneord og et  tillægsord, nemlig tiger og stribet.

Som hovedregel skal sammensatte ord altid skrives i  ét ord, men der er undtagelser.

Betydningen afgør om ord skal sammensættes til ét ord eller skrives som to ord

Navneord, der sættes sammen med tillægsord, skal skrives i et eller to ord, alt afhængig af betydningen af det, man ønsker at sige.  Fx giver det helt klart en forskellig mening at sige: han er en slapsvans, og at sige han er en slap svans. Begge dele er nedsættende, men det er betydningen, der er afgørende for, hvorvidt det skal skrives i ét eller to ord. Følgende tre eksempler viser tydeligt den forskel i betydning, der opstår, alt efter om ordene skrives i ét ord eller i to ord.

  • en engelsklærer eller en engelsk lærer
  • en stormagt eller en stor magt
  • en rødspætte eller en rød spætte.

Lyt dig frem til, om ordet skal deles

Hvis ordforbindelsen udtales som et ord, dvs. kun med ét tryk, skal det skrives som et ord. I sammensatte ord på dansk har man kun ét såkaldt hovedtryk pr. Ord. Lad os tage ordet postkasse, der er et sammensat ord, så udtales det med et klart hovedtryk på første stavelse: POSTkasse. Hvis det blev skrevet i to ord, så skulle det udtales POST KASse med tryk på begge ord. Når der er mere tryk på det første led end på det andet led, skal det skrives i ét ord. Fx,

  • COMputerekspert og ikke COMputer EKSpert
  • PROduktudvikle og ikke PROdukt UDvikle

Hedder det overfor eller over for?

Nogle ordforbindelser kan valgfrit skrives overfor eller over for i ét eller to ord, hvis de bruges som præposition (forholdsord) og derfor har en styrelse, hvilket vil sige, at der kommer noget bagefter, men de skrives i ét ord hvis de bliver brugt som adverbier (biord):

  • Vi bor lige overfor (eller over for) stationen. Men: Der er fest i huset overfor. 
  • Overfor (eller over for) os bor der en familie. Men: Jeg elsker dem overfor. 
  • Hun er ikke allergisk overfor (eller over for) mælk . 

Styrelsen kan også stå tidligere i sætningen – og så kan man stadig valgfrit skrive i ét eller to ord:

  • Mælk er hun ikke allergisk overfor (eller over for). 

Det vil altså aldrig være en fejl at skrive overfor i ét ord.