Pragmatisk

15/04/2020 12:15

webmaster

Studie
Pragmatisk
Her kan du se, hvad ordet pragmatisk dækker over, og hvordan det fungerer i praksis.

Mest læste i dag

Du har sikkert hørt ordet pragmatisk anvendt bl.a. i forbindelse med politik, og i denne artikel finder du en pragmatisk tilgang til begrebet.

Pragmatisk

Man kan argumentere for at pragmatisk har med fornuft og praktik at gøre. Det at være pragmatisk handler nemlig om at man er indstillet på arbejde med udgangspunkt i praktiske løsninger, der er realistisk i stedet for at basere sit arbejde på ideologi eller teori.

Det er derfor det tit anvendes inden for politik, hvor man taler om, at en politiker er pragmatisk. Altså går han eller hun mere op i at samarbejde om at finde løsninger, ud fra en praktisk tilgang til tingene, der tager udgangspunkt i problemet og hverdagen frem for at løsningen skal udspringe fra partiets politiske linje eller teoretiske overvejelser.

Arbejdet eller løsningen tager altså afsæt i, hvad der er hensigtsmæssigt og fornuftigt i en bestemt situation - en praktisk og saglig og orienteret politik.

Forskellen på idealistisk og pragmatisk

Hvad end der er tale om en forsker, en filosof, en forretningsmand eller en politiker, kan man argumentere for, at personen kan have en pragmatisk tilgang til sit arbejde eller et emne eller de kan have en idealistisk tilgang, således at de to ord bliver modsætninger.

Man en person behøver ikke konsekvent at være pragmatisk. Man kan for eksempel godt have en pragmatisk tilgang til nogle emner og en idealistisk til andre.

Kendetegn på en pragmatiker

Handler du typisk efter et pragmatisk mønster?

Man behøver ikke at kunne iklæde sig en af de ovennævnte jobtitler for at være pragmatiker.

Du kan teste dig selv her, hvor du kan se, hvad der kendetegner en pragmatiker. Se, hvor mange punkter, som du kan svare ja til:

 • Du holder af at få ting til at fungere i praksis. 
 • Du forstår at sætte dig mål.
 • Du formulerer dig præcist og kortfattet. 
 • Du kan godt lide tjeklister og bruger dem gerne til at styre processen, når du arbejder. 
 • Du prøver dig hellere frem i stedet for at læse hele manualen fra start til slut, når du skal samle noget, starte noget m.m.
 • Du kan ikke bruge teori eller filosofi til noget, medmindre at det kan omsættes til praksis. 
 • Når du opnår ny viden, efterprøver du gerne, om den også holder i praksis, inden du tager den til dig.
 • Du er villig til at lytte til andre udlægninger, men accepterer dem kun, hvis de kan omsættes til praksis.
 • Du har større fokus på resultatet end processen.

Hvis du er pragmatisk anlagt, er der en bestemt måde du gerne vil tilgå nyt stof på, og det er lettest for dig at lære, hvis du:

 • Kan se en sammenhæng mellem det, som du skal lære og et reelt praktisk problem.
 • Får mulighed for at bruge det, som du lærer i praksis samtidig.
 • får teknikker, du kan efterprøve og ikke mindst bruge i din dagligdag.
 • Har en ekspert til rådighed, der kan vejlede dig.
 • Ikke skal forholde dig til en masse teori, men derimod kan fokusere på praktiske problemer i forhold til det, som du skal lære.

Ulemper ved at være pragmatisk

Selvom det måske lyder som det eneste rigtige at gå til et emne med en pragmatisk tilgang, så er der også andre måder at tilgå et emne på, som kan give en øget værdi, men for en pragmatisk person, kan det være noget der skal trænes.

For pragmatiske mennesker kan det være et problem at:

 • Skulle fordybe sig i et stofområde, som man ikke ved fra start, hvad du skal bruge til.
 • Se en problemstilling fra flere synsvinkler, inden du kommer med en løsning eller en konklusion.
 • Se værdien i en diskussion, der ikke følger dagsordenen, selvom det at komme ud på et sidespor kan resultere i at der kommer andre løsningsforslag på bordet, end der ellers ville være kommet.
 • Se processen som en del, der er nødvendig at fokusere på også for måske at nå frem til et endnu bedre resultat.

Derfor betaler det sig for en person med en overvejende pragmatisk tilgang at træne sig selv i bl.a. fordybelse og refleksion og de ovenstående punkter.

Hvis du ikke er pragmatiker

Er du mere idealistisk eller teoretisk anlagt, kan du omvendt lærer rigtig meget, hvis du træner dig selv i at have en mere pragmatisk tilgang til tingene.

Når du kan koble dit arbejde sammen med noget mere praktisk orienteret, kan det nemlig øge værdien af det både for dig selv og for andre.