Sexologen: Dræber lykkepiller sexlysten?

Mere end 460.000 eller 1 ud af 12 danskere købte i 2011 antidepressiv medicin. Men kan det dræbe sexlysten? Læs hvad sexolog Cleoh Dharma mener.

I 2001 købte cirka 290.000 danskere antidepressiva. Der er dog også kommet flere danskere siden 2001. Hvis man tager højde for det stigende befolkningstal, er stigningen på 10 år på 53 procent.

Anti-depressiva eller SSRI-præparater bruges også til andet end depression, men hvor mange der er i behandling for depression i forhold til for eksempel angst, har vi ikke tal for. Men det er formentlig en betydelig del af personerne, der får det mod andet end depression.

Nogle kan også være ramt af både depression og angst (Statens Seruminstitut, 2012: ”Forbruget af antidepressiva 2001-2011”).

Man anbefaler at personer med let depression kan nøjes med psykoterapi, mens middel og svær depression bedst behandles med psykoterapi og medicinsk behandling. Når det handler om netop sexlyst i forhold til depressionen, kan det give en effektfuld behandling at gå til en psykolog, der også er specialiseret indenfor sexologi.

Her kommer nydelsen i fokus, at vække interessen til live, at arbejde med de oplevelser der har lykkedes og at opdage nye interesser. I det hele taget dyrke de områder, der især er depressionens kerneproblematikker, som beskrevet i diagnosekriterierne nedenfor.

Set fra sexologens perspektiv, er det vigtigt at sexlivet holdes i gang, da det er sværere at komme i gang igen jo længere tid der går. På den anden side skal der også være forståelse og accept fra både personen selv og partneren. Når en sexolog arbejder med depression, er det med lystens indgangsvinkel: Hvordan får klienten mere lyst?

Jeg oplever at øvelserne og hjemmeopgaverne hjælper parret med at genopdage hinanden og se hinanden i et nyt lys. Der er plads til dem begge og sårene heles sammen. De lærer at ytre behov, gætterierne stopper og den kærlige kommunikation får et boost! Jo længere nede man har været, jo højere op kan man efterfølgende blomstre.

Når man har en depression, har langt de fleste nedsat lyst til sex i forhold til deres normale sexlyst udenfor den depressive periode. Det går også udover lysten til livet, hverdagen, sin partner og arbejde. I det hele taget den generelle lyst og interesse.

Psykofarmaka kan generelt påvirke lyst, følelser og arousal i større eller mindre grad. Det hænger sammen med at forskellige hormoner og neurotransmittere, der stabiliseres ved behandling af angst, affektive lidelser som depression og psykoser, ofte er de selv samme der giver følelser, lyst og opstemthed.

Antidepressiva kan, i den periode det benyttes, gå ud over ens evne til at forelske sig, skabe en dyb tilknytning og tillid til personen og nedsætte sexlysten. Alt det der kendetegner det tidlige forelskelsesstadie; den intense romantiske kærlighed, bliver der lagt en dæmper på.

Helt op til 70% af patienterne i en undersøgelse, der tog antidepressiva (SSRI) oplevede en nedsat lyst, nedsat ophidselse og havde svært ved at få orgasme (Fisher, 2006).

Depressiv episode (ICD-10): Varighed mindst 2 uger med mindst 2 af følgende depressive kernesymptomer:

- Nedtrykthed

- Nedsat lyst eller interesse (herunder sexlyst og drive jf. Hamiltons Depression Scale)

- Nedsat energi eller øget trætbarhed

Og mindst 2 af følgende ledsagesymptomer:

- Nedsat selvtillid eller selvfølelse

- Selvbebrejdelser eller skyldfølelse

- Tanker om død eller selvmord

- Tænke- eller koncentrationsbesvær

- Agitation/fysisk rastløshed eller hæmning

- Søvnforstyrrelser

- Appetit- eller vægtændring

Jeg holder jævnligt kurser om orgasmer og hæmninger, og min erfaring er, at selvom 1 ud af 12 af tilskuerne statistisk set er deprimerede, har alle indtil nu været meget begejstrede for den udvikling kurserne har skabt for dem.

Denne artikel er skrevet af Cleoh Dharma, der er privatpraktiserende sexolog og psykologistuderende.

 

Dagens Gossip