Beskrive synonym

webmaster

248 uger siden

|

24/09/2019
Synonymer
Beskrive synonym
Synonym for beskrive
Beskrive er synonym med en del forskellige betydninger inden for samme område, og derfor skal du, når du har brug for at finde et synonym for beskrive, tænke over den sammenhæng, som ordet skal bruges i.

Dagens topnyheder

Handler det om at beskrive ting på skrift? Eller skal der beskrives personer i en bog eller på et billede? Handler det om at gengive nøjagtigt, som når man vidner?

Nogle ord er mere korrekte end andre afhængig af situationen, og derfor er det vigtigt at du vælger det ord, der er passende i betydningen. Find flere eksempler på beskrive synonym herunder.

Beskrive synonym

Skildre – bruges mest inden for kunst. At gengive et syns- eller stemningsindtryk på for eksempel et maleri eller at beskrive en persons liv i en bog.

Fortælle – gengive en kendsgerning, hændelse eller oplevelse ofte på en uformel måde. Overleveringen foregår mundtligt.

Fortælle om - gengive en kendsgerning, hændelse eller oplevelse ofte på en uformel måde. Overleveringen foregår mundtligt.

Afbilde – nøjagtig gengivelse i form af et billede, foto eller et indirekte billede, som en litterær skildring

Gengive – kan både foregå mundtligt og skriftligt, men kan også være et billede. Det handler om at give enten en nøjagtig efterligning eller i det mindste en naturtro fremstilling.

Give – skrive eller at sige noget til nogen med et formål,

Tegne - frembringe en skriftlig eller mundtlig beskrivelse af noget. Fx ’filmen tegner et portræt af en mand, der lever i skyggen af sine forældre.’

Male – på sammen måde som tegne – se ovenfor,

Beskrive – når noget skal uddybes eller der skal redegøres for egenskaber, følelser eller træk.

Genfortælle – når noget mundtligt eller skriftligt skal gengives.

Sætte ord på – når noget skal uddybes eller formuleres sprogligt. 

Tale om – eksempel - det forfatteren taler om her, er sorgen ved at miste et medlem af familien under tragiske omstændigheder, der kunne have været undgået.

Karakterisere - beskrive væsentlige kendetegn ved en person eller situation.

Forklare – gøre rede for noget eller at angive en grund til et eller andet.  Men det kan også bruges som 

Udtrykke – kan være gengivelse af en bestemt sindstilstand eller formidling af holdninger eller  tanker og eller følelser.

Formulere – når noget skal fortælles på en måde, hvor man gør sig umage og man søger at give tankerne en bestemt sproglig form.

For flere synonymer besøg vores synonymordbog.