På grund af synonym

webmaster

249 uger siden

|

14/09/2019
Synonymer
På grund af synonym
Synonym for på grund af.
Det er lidt svært at forklare frasen ’på grund af’, da den på mange måder er selvforklarende. Det er da også den mest anvendte i forhold til synonym for på grund af.

Dagens topnyheder

I bund og grund handler det om årsagen til, at noget sker. Her kan du se, hvilke synonymer for på grund af, som du kan bruge i stedet for. 

På grund af synonym

I anledning af – eksempel: I anledning af min fødselsdag, vil jeg gerne se jer til fest på lørdag.

Fordi – eksempel: Jeg fik idéen til virksomheden, fordi jeg selv havde manglet netop det produkt længe.

Foranlediget af – eksempel: Foranlediget af katastrofen, fik de oprettet et støttearrangement til fordel for de efterladte.

Foranlediget ved – bruges på samme måde som foranlediget af – eksempel: Indsamlingen var foranlediget ved den katastrofe, som var indtruffet tidligere på uge.

På forankring af – dette udtryk bruges sjældent – Eksempel på forankring af medarbejderne, var virksomheden nu i gang med at omlægge store dele af produktionen, så den kunne komme til at foregå langt mere effektivt.

Formedelst – et lidt gammeldags udtryk, der efterhånden sjældent bruges. Eksempel: Formedelst en genfejl blev drengen født med problemer med motorikken.  

Som følge af – eksempel: Som følge af de mange klager, var der stor nedgang i antallet af virksomhedens ordrer, så de måtte finde en løsning på problemet hurtigt.

Grundet – eksempel: Grundet adskillige sygemeldinger, var der ekstra travlt den dag i restauranten, og de måtte alle løbe stærkere.

I kraft af - eksempel: I kraft af sit mangeårige engagement i fagbevægelsen, vidste hun, at det der foregik, ikke var i orden, og at der skulle en fagforening ind over for at forbedre forholdene.

Qua – i kraft af eksempel: qua sit arbejde med børn, havde hun et godt kendskab til de hjælpemuligheder, der eksisterede på markedet.  

Via – eksempel: Dette kunne kun lade sig gøre via hans forbindelser til mafiaen og andre skyggefulde organisationer.

Takket være – eksempel: Takket være brandvæsnets hurtige indsats, kunne publikum efter kort tid komme tilbage ind på koncertstedet, og koncerten kunne fortsætte til alles store glæde.

Årsagen til – eksempel: Årsagen til de mange forespørgsler var, at han havde været så heldig at komme på tv med sin historie.

Ved hjælp af – eksempel: Ved hjælp af alle de voksne fik landsbyen en ny legeplads.