Hundredvis af skibe forsvinder ud for Argentinas kyst

Foto: Shutterstock.com

En lang række skibe, er forsvundet på den samme strækning ud for Argentinas kyst, og en non-profit organisation, har nu sat sig for at undersøge sagerne.

De fleste har sandsynligvis hørt om det mystiske og sagnomspundne område Bermuda-trekanten, der udgør et område mellem Bermuda, Puerto Rico og Florida, og i årtier er blevet forbundet med diverse fly og skibes forsvinden.

Læs også

Men i modsætning til teorier om Bermuda-trekanten, er det hverken rumvæsener eller mystiske kræfter der er skyld i skibenes forsvinden - det er penge.

Organisationen, der nu undersøger de forsvundne skibe hedder Oceana, har fulgt aktiviteten af skibe, og opdaget, at mange forsvinder ud for Argentinas kyst. Men disse skibe er ikke synker ned i dybet, i stedet, menes der at være tale om ulovlige fiskebåde - det skriver Unilad.

Ved hjælp af AIS-data (Automatic Identification System) fra Global Fishing Watch (GFW) lykkedes det Oceana at spore skibenes aktiviteter, og samtidig finde ud af, hvilket land de tilhørte. AIS bør til enhver tid være tændt på fiskeskibe, men det ser ud til, at nogle slukker for systemet, mens de deltager i, hvad der formodes at være ulovligt fiskeri.

Ifølge Oceana, er fjernvandsflåder angiveligt ansvarlige for 95 % af den synlige fiskeriaktivitet i området, og kinesiske fartøjer udgjorde 69 % af disse med 400 skibe. Som følge heraf er kinesiske fartøjers fiskeri blevet beskrevet som "udplyndring" af naturressourcer.

Koreanske, spanske og taiwanske fartøjer udgjorde 26% af det andet fiskeri og brugte anslået 251.000 timer på at fiske i området, viste en undersøgelse af skibe mellem 1. januar 2018 og 25. april 2021.

Selvom mange ikke ville have et problem med lande, der fisker, er det en bekymring for fiskeindustrien og fiskebestanden, at denne aktivitet er ureguleret og ser AIS-hullerne gang på gang. Af de skibe, der havde AIS huller, havde 31% af dem besøgte havnen i Montevideo, Uruguay. Denne havn menes at være et knudepunkt for ulovlig aktivitet.

Det store antal fartøjer, der deltager i ulovlig aktivitet, har alarmeret Oceana, og Dr. Marla Valentine, Oceanas kampagneleder for ulovligt fiskeri og gennemsigtighed, har detaljeret beskrevet virkningen af den ulovlige fiskeri:

“Vores have har brug for beskyttelse, ikke hensynsløst fiskeri fra Kina og andre fjernfiskerflåder. Fiskeri i denne størrelsesorden, under radaren og uden hensyntagen til love og bæredygtighed kan have skadelige virkninger på hele økosystemer samt de mennesker og økonomier, der er afhængige af dem,” - fortæller hun og fortsætter:

“Dette er blot et eksempel på, hvordan uregulerede fjernfiskerflåder kan drage fordel af manglende gennemsigtighed og håndhævelse til søs. Det er blevet mere og mere klart, at de kinesiske kommercielle fiskeriinteresser er vidtrækkende og ikke har nogen grænser. Verden har ikke råd til at ignorere flådernes massive indvirkning på vores have,”

Oceanas vicepræsident for amerikanske kampagner, Beth Lowell, bemærkede virkningen af fiskeriet:

“Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri truer havenes sundhed. De fartøjer, der forsvinder langs kanten af Argentinas nationale farvande, kan ulovligt plyndre dets farvande. Det skaber kaos i vores have, kystsamfund og mennesker, der er afhængige af havene for at kunne leve af det. En nylig undersøgelse fandt, at USA importerede en anslået værdi af 2,4 milliarder dollars af skaldyr, indsamlet via ulovligt fiskeri i 2019,”

Læs også

Ny undersøgelse: Lattergas kan nedkæmpe depression

Lowell opfordrer USA til at tage stilling: "USA kan træffe foranstaltninger for at bekæmpe ulovligt fiskeri ved at kræve, at al import af fisk og skaldyr har fangstdokumentation for at påvise, at det var lovligt fanget, gennemføre sporbarhed i fuld kæde og gøre gennemsigtighed til en betingelse for import."