DR afslører massiv ændring fra 2027

Skrevet af Nicolai Haugsted

6 uger siden

|

12/04/2024
Foto: ricochet64 / Shutterstock.com
Foto: ricochet64 / Shutterstock.com
Nu bliver der stillet nye krav.

Dagens topnyheder

En markant ændring er på vej for udpegningen af DR's bestyrelsesmedlemmer, der træder i kraft fra 2027.

I en aftale støttet af et bredt flertal i Folketinget, introduceres strengere krav til bestyrelsens kompetencer og en styrket uafhængighed fra politiske interesser.

Aftalen, som stammer fra et udvalgs anbefalinger nedsat under medieaftalen fra 2023, ændrer den nuværende ordning, hvor kulturministeren og Folketingets partier har ansvaret for udpegningen af de 11 bestyrelsesmedlemmer.

Fremadrettet vil et nyt udpegningsorgan, bestående af repræsentanter valgt af Folketingets seks største partier, stå for at vælge seks af bestyrelsens medlemmer baseret på fastlagte kompetencekrav.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt udtalte i en pressemeddelelse som Se og Hør har fået adgang til, at målet er at højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde:

"Vi skærper kravene til de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at kunne blive udpeget til bestyrelsen. DR skal også i fremtiden kunne samle os om nyheder, vores fælles kultur og historie. Det sikrer vi med den brede aftale, vi har indgået."

Den nye reform inkluderer også en ændring af beskikkelsesperioden, som reduceres fra fire til tre år, selvom et medlem nu kan sidde i op til 12 år i stedet for de tidligere 8 år.

Ændringerne ses som et forsøg på at øge bestyrelsens professionalisme og uafhængighed i lyset af tidligere episoder, hvor bestyrelsesmedlemmer har blandet sig i DR's programindhold på måder, der kunne opfattes som en udfordring af det vigtige armslængdeprincip.

For eksempel blev det i 2014 et kontroversielt emne, da bestyrelsesmedlem Katrine Winkel Holm offentligt kritiserede DR for at producere det, hun beskrev som "propaganda for offentlige penge" i forbindelse med serien "1864".

DR's dramaafdeling erkendte senere, at serien havde politiske undertoner.