Hvor mange lande er der i verden?

Skrevet af Nils Würtzenfeld

327 uger siden

|

08/02/2018
Hvor mange lande er der i verden?
Hvor mange lande er der i verden? Foto: Shutterstock
Hvor mange lande er der i verden? Svaret afhænger af, hvem man spørger.

Dagens topnyheder

Hvor mange lande er der i verden? Dette spørgsmål burde umiddelbart være let at besvare, men da der er forskellige opfattelser og definitioner af et land, er listen over verdens lande ikke ens alle steder.

Disse uoverensstemmelser hænger blandt andet sammen med, at ikke alle er lige villige til at anerkende et andet lands suverænitet.

Officielt findes der 193 anerkendte selvstændige lande i verden ifølge verdensorganisationen FN (Forenede Nationer), der dog har 206 angivne stater i deres system som er opdelt i tre kategorier:

  • 193 officielle medlemsstater
  • 2 stater med observatørstatus (Vatikanstaten og Palæstina)
  • 11 af andre statslige dannelser

For 190 af de 193 staters vedkommende er deres suverænitet ubestridt, mens den for 16 stater er bestridt. Heraf er seks medlemslande, en har observatørstatus og ni er andre stater.

Hvor mange lande er der i verden?

Hvor mange lande er der i verden? Palæstinas suverænitet er et spørgsmål, der splitter mange. Foto: Shutterstock

I dag mener mange internationale meningsdannere og eksperter dog, at der er 195 eller 196 uafhængige nationer i verden, selvom FN mener noget andet. Eksempelvis peger rejseorganisationen De Berejstes Klub på, at der findes 196 lande i verden, da man regner både Vatikanstaten, Taiwan og Kosovo for officielle stater.

Eksempelvis har FN ikke anerkendt Kosovo som selvstændig stat, mens Danmark, som et ud af 22 EU-lande, har anerkendt Balkan-statens suverænitet.

Hvor mange lande er der i verden?

Hvor mange lande er der i verden? Også Taiwan er genstand for stor kontrovers, for er det et land? Foto: Shutterstock

Det er især spørgsmålet om de kontroversielle stater Taiwan og Palæstinas status som selvstændige nationer, der splitter mange og er blevet et storpolitisk spil. Således peger mange lande udenom FN på, at de to små stater er uafhængige nationer, mens andre nægter at anerkende deres suverænitet.

I Taiwans tilfælde står Kina som den store modstander af den lille ø-stats selvstændighed, da Taiwan officielt stadig er en provins i Republikken Kina.

Tilsvarende har debatten om Palæstinas status som selvstændig stat skabt store politiske konflikter på tværs af landegrænser. Ni EU-lande og 136 af de 193 medlemsstater i FN har allerede anerkendt Palæstina som stat - deriblandt vores naboland Sverige, der i januar 2015 åbnede den første palæstinensiske ambassade i Vesteuropa i Stockholm.

Selv det internationale fodboldforbund FIFA har anerkendt Palæstina som et selvstændigt land og har det palæstinensiske fodboldforbund som fuldgyldigt medlem.

Danmark har endnu ikke valgt at anerkendt Palæstinas suverænitet, men i marts 2016 fremsatte Enhedslisten, SF og Alternativet et forslag til Folketinget om at anerkende det mellemøstlige område som en selvstændig stat. Forslaget er lige nu i anden behandling.