Borgmester jubler efter sejr over Ældre Sagen

Køge Kommune udtrykker stor tilfredshed med Østre Landsrets afgørelse om, at kommunen handlede lovligt, da den i 2010 skar i hjemmehjælpen til to ældre borgere, fordi den skulle spare.

Samtidig understreger kommunens borgmester dommens betydning og nødvendighed for både Køge Kommune og landets øvrige kommuner.

- Vi er meget tilfredse med at have fået landsrettens ord for, at al lovgivning blev overholdt, da vi ændrede vores serviceniveau på ældreområdet i 2010, siger borgmester Marie Stærke (A) i en pressemeddelelse.

- Afgørelsen er ikke bare vigtig for Køge, men for alle landets kommuner - og for vores muligheder for at styre de kommunale økonomier i en tid, hvor der er massivt pres på vores udgifter, tilføjer hun.

Det var på grund af en presset økonomi, at Køge Kommune skar i den praktiske hjælp til en række borgere - heriblandt til den nu 87-årige Minna Jørgensen, der nu kun får en halv times hjælp hver fjortende dag.

Det fandt Ældre Sagen forkert og hev derfor kommunen i retten.

- Selvom vi har økonomiske krisetider, skal borgere kunne regne med, at den hjælp, kommunernes medarbejdere har tildelt dem ud fra en grundig faglig vurdering af deres behov, også gives fremover, lød det fra Olav Felbo, politisk chefkonsulent for Ældre Sagen, før afgørelsen.

Østre Landsret har dog valgt at frifinde Køge Kommune med blandt andet den begrundelse, at borgernes hjemmehjælp kun havde haft gyldighed i en nærmere bestemt og begrænset periode, og derfor kan man ikke sige, at kommunen ligefrem tilbagekaldte den.

Ældre Sagen er dog uenig og vil nu overveje, om landsrettens afgørelse skal ankes. Men det er helt sikkert, at den vil tage sagen videre til Folketinget.

- Vi frygter simpelthen, at det vil sprede sig til andre dele af landet, at kommuner har ret til at skære i hjælpen, uden der er nogen, der kan gribe ind, siger Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen.

Dagens Gossip