Den ny skattereform: Se her hvad den indeholder

Finansminister Bjarne Corydon.

Regeringen indgik her til aften sammen med Venstre og de konservative en aftale om en ny skattereform.

Finansministeriet oplyser, at reformaftalen tager udgangspunkt i regeringens udspil ”Danmark i arbejde – Skattereform” fra maj 2012.

Det indebærer en markant nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod 2022.

Den samlede skattenedsættelse (skattesænkninger minus skattestigninger) er på ca. 7 mia. kr.

Aftalen i hovedtræk:

 • En forhøjelse af topskattegrænsen med 57.900 kr. til 467.000 kr., når den er fuldt indfaset i 2022. Det svarer til, at årsindkomster op til 507.600 kr. (før AM-bidrag) vil være fritaget fra topskat (2013-niveau).
 • Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022, og det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022.
 • Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra beskæftigelsesfradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct. og det maksimale ekstra fradrag udgør 20.000 kr.
 • Den såkaldte ”iværksætterskat” fra 2009 på selskabers kursgevinster på unoterede porteføljeaktier ophæves. Det finansieres ved forøget lønsumsafgift i den finansielle sektor
 • Nedsættelsen af rentefradraget for store renteudgifter udgår. Parterne er i den forbindelse enige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes svarende til gældende lovgivning frem til 2020.
 • Omlægningen fra folkepensionens grundbeløb til pensionstillæg udgår.
 • Overførselsindkomster mindrereguleres med 5,1 pct. som i udspillet, men reguleringen flyttes til perioden 2016-2023.
 • Folkepensionister får samme forøgelse af topskattegrænsen som andre skattepligtige.
 • Besparelser mv. på 2,7 mia. kr. (forsvar) og 1 mia. kr. (EU-bidrag) inddrages som en del
  af finansieringen af aftalen.

Øvrige elementer forudsættes gennemført som i regeringens udspil.

Dagens Gossip