Højesteret underkender myndighedernes krav om meldepligt til udlænding

Højesteret. Foto: Per Johansen.

Højesteret afgjorde i dag, at Udlændingeservices og Integrationsministeriets afgørelser om opholds- og meldepligt for en udlænding på tålt ophold var ugyldige.

Sagen drejer sig om en udenlandsk mand, der den 26. juni 2006 blev idømt 18 måneders fængsel for medvirken i hashhandel på Christiania og udvist af Danmark med indrejseforbud i 10 år.

Flygtningenævnet meddelte efetrfølgende den 3. april 2008 afslag på asyl og pålagde samtidig udlændingen at udrejse straks, idet nævnet bemærkede, at han ikke kunne udsendes tvangsmæssigt til Iran eller til et land, hvor han ikke var beskyttet mod videresendelse til Iran (tålt ophold).

Retssagen ved Højesteret angik gyldigheden af Udlændingeservices afgørelse i februar 2009 om, at udlændingen fortsat skulle bo i Center Sandholm og ikke overnatte uden for centret uden tilladelse.

Og om det var lovligt af Integrationsministeriet i september 2009 afgjorde, at udlændingen skulle melde sig til politiet i Center Sandholm tre gange om ugen.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at disse afgørelser i hvert fald på nuværende tidspunkt udgjorde et uproportionalt indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed.

Afgørelserne blev derfor ophævet som ugyldige, og Højesteret ændrer dermed landsrettens afgørelse.

Dagens Gossip