Sorgenfrey: Krags notat ligner magtarrogance

Truslen om at fratage de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) retten til at føre forhandlinger med regionerne er uhørt.

Det mener Bente Sorgenfrey, der er formand for hovedorganisationen FTF, med 450.000 offentligt og privat ansatte medlemmer.

Hun reagerer skarpt på et notat fra Sundhedsministeriet, hvori det bliver beskrevet, at brancheorganisationen kan blive frataget forhandlingsretten, hvis deres konflikt med arbejdsgiveren Danske Regioner truer sundhedsvæsenet som samfundsinstitution.

- Jeg håber ikke det kommer dertil, at man fratager en organisation forhandlingsretten. Det kan have skræmmende perspektiver for andre organisationer, selvom PLO er en organisation for selvstændige erhvervsdrivene og ikke for lønmodtagere, siger Bente Sorgenfrey.

Hun frygter en stigende grad af "magtarrogance", hvis den ene part slipper af sted med at "tryne" den anden, når den ikke makker ret.

- Det er slet ikke i tråd med den danske aftalemodel, og den vil jeg også gerne have, at man respekterer fra regeringens side, siger Bente Sorgenfrey.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) forklarer i dag, at regeringen først vil gribe ind i lægekonflikten, hvis den bliver langvarig og uforsvarlig over for patienterne.

Men den går ikke, mener sundhedsjurist Kent Kristensen, der er lektor ved Syddansk Universitet.

- Kravet om proportionalitet er ikke i nærheden af at blive opfyldt i denne her sammenhæng. Der er ikke nogen samfundsmæssige institutioner, der bryder ned, fordi patienterne skal aflevere 300 kroner til lægen for behandling, siger Kent Kristensen til Ritzau.

Dagens Gossip