Vækstplan skal sælge danske plejehjem

Etableringen af danske plejehjem i Kina, øget samarbejde mellem det offentlige og private om forskning og udvikling af ny teknologi, og styrket indsats for vækstvirksomheder og kommercialisering af forskning.

Regeringen har i dag lanceret en ny vækstplan med 27 initiativer, der skal styrke eksporten af sundheds- og velfærdsydelser og skabe nye danske job.

Den globale efterspørgsel på sundheds- og velfærdsløsninger som medicin, hjælpemidler og sundheds IT stiger voldsomt i disse år, og det skal Danmark udnytte, fastslår handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr.

- Danske sundheds- og velfærdsløsninger er blandt verdens bedste. Derfor skal vi også kunne sælge flere af dem i udlandet. Samtidig skal vi bruge vores hjemlige satsninger på supersygehuse og telemedicin til at tiltrække udenlandske virksomheder og dermed styrke vækst og jobskabelse i Danmark, siger hun.

Blandt de nye initiativer er styrket samarbejde mellem Danmark og bl.a. Kina og Japan samt at ansætte sundhedseksperter på danske repræsentationer, så man styrker kontakten med potentielle udenlandske investorer.

Desuden etableres der et fælles sundhedsteam i Eksportrådet, så der kommer større samtænkning og koordinering i forhold til Sundhedsministeriet.

Vækstplanen er udarbejdet med udgangspunkt i anbefalingerne fra vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger, som blev overdraget til regeringen den 29. januar 2013.

Også social og integrationsminister Karen Hækkerup glæder sig over vækstplanen.

- Især på området for ældreomsorg har vi en styrkeposition i udvikling og brug af velfærdsteknologi, rehabilitering og omsorg. Den styrkeposition skal vi blive bedre til at udnytte, og vækstplanen er et godt skridt i den retning, siger hun i en kommentar.

Sundheds- og velfærdsløsninger er allerede et af Danmarks største eksportområder på omkring 75 milliarder kroner om året. Ikke mindst lande som Brasilien og Kina investerer i disse år milliarder af kroner i forbedret sundhed og velfærd for den nye middelklasse.

20.000 danskere er i dag ansat i lægemiddel- og biotekvirksomheder - og yderligere 50.000 er ansat i underleverandørbrancher til industrien. Medicinalbranchen tegner sig for 13 procent af dansk eksport.

Dagens Gossip