310 uger siden

|

21/06/2018
Børnebidrag
Børnebidrag satser i 2018
Her kan du læse om børnebidrag satser og regler i 2018.

Dagens topnyheder

Når et par går fra hinanden eller bliver skilt, og de har fælles børn, så har begge forældre stadig forsørgerpligt overfor børnene.

Det vil sige, at én af forældrene i mange tilfælde skal betale børnebidrag til den forælder, hvor børnene bor. Men hvordan afgøres børnebidragets størrelse, og hvilke løsninger findes der?

Det er jo dejligt, når forældrene selv kan finde ud af at lave en aftale om økonomien i forbindelse med en skilsmisse eller et afsluttet parforhold, men det er ikke altid tilfældet. Hvis forældrene ikke kan blive enige om, hvor meget der skal betales i børnebidrag  og til hvem, så kan det blive nødvendigt at kontakte statsforvaltningen.

Børnebidrag ved fælles forældremyndighed

Som forældre kan I selv lave en aftale om, hvor børnene skal bo og hvor meget der skal betales i børnebidrag til den forælder, der har børnene boende.

Hvis børnene bor lige meget hos jer begge og I deles om at betale de ting, børnene har brug for, så er det ikke nødvendigt at betale børnebidrag.

Børnebidrag når den ene forælder har forældremyndigheden

Når kun den ene forælder har forældermyndigheden, så vil statsforvaltningen normalt afgøre, at den anden forælder skal betale et fastsat børnebidrag hver måned.  

Børnebidragets størrelse

Hvis den forælder, der skal betale børnebidrag har en lav indkomst eller en mellemindkomst, så vil statsforvaltningen normalt fastsætte børnebidraget 

til normalbidraget, som i 2018 ser således ud:

Børnebidrag                  Pr.  måned                 Pr. år

Grundbeløb:                     1.204 kr                         14.448 kr

Tillæg:                               156 kr                            1.872 kr

Normalbidraget i alt:      1.360 kr                        16.320 kr

I Danmark anses normalbidraget som et minimumsbeløb pr. barn for børn, der bor i Danmark. Der er ikke længere mulighed for at fastsætte bidrag lavere end normalbidraget til børn, der bor i Danmark, heller ikke selvom bidragsbetalers indkomst er lav eller ikke eksisterende.

Hvis du fx skal betale børnebidrag til 3 børn, så skal du altså af med 4.080 kr. om måneden eller 48.960 kr. om året, såfremt du har en lav indkomst, en mellemindkomst eller en ikke eksisterende indkomst.

Forhøjet børnebidrag 2018

Har bidragsyderen derimod en høj indtægt, så kan tallene komme til at se meget anderledes ud. Bidragsmodtageren kan nemlig søge om forhøjet bidrag, såfremt bidragsyderen tjener mere end 500.000 kr. 

Se her, hvad normalbidraget kan blive forhøjet med  i 2018, hvis bidragsyderens indtægter overstiger nedenstående grænser:

Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2018 er 1.204 kr. 

Har du en indtægt på mere end 800.000 kr og skal betale børnebidrag til 2 børn, så ser regnskabet sådan ud:

Normalt børnebidrag til 2 børn:                                 1.360 x 2 = 2.720 kr
200% forhøjelse af grundbeløbet;                              2.408 x 2 = 4.816 kr
(1.204 kr x 200% = 2.408 til hvert barn)                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------
Totalt pr. måned til 2 børn:                                                   7.536 kr

Forhøjelse af børnebidraget sker ikke automatisk. Som bidragsmodtager skal du søge om forhøjelse hos statsforvaltningen.

Ændring eller bortfald af børnebidrag

Børnebidraget ophører i føgende situationer:

  • Hvis forældrene genoptager samlivet
  • Hvis barnet flytter hjem til den bidragsydende
  • Hvis bidragsyderen dør
  • Når barnet fylder 18 år

Børnebidragets størrelse kan ændre sig i følgende situationer:

  • Hvis der sker ændringer i bidragsyderens økonomi, såsom arbejdsløshed, sygdom eller varig fald eller stigning i indkomst.
  • Hvis barnet har egen indtægt pr. måned, der overstiger 6.000 kr. I det tilfælde vil et forhøjet børnebidrag eventuelt blive nedsat til normalbidraget.

Det er værd at bemærke, at et børnebidrag sats kun vil blive ændret, hvis der søges om en ændring. Det sker ikke automatisk.