Børnepenge
Børnepenge. Foto: Scanpix/FLINDT MOGENS
Børnepenge er en tiltrængt håndsrækning til mange børnefamilier. Læs her om reglerne for den økonomiske ordning.

Mest læste i dag

Børnepenge, børnefamilieydelse eller børnechecken - alle begreber der dækker over den børne- og ungeydelse, der af staten gives til børnefamilier.

Alle forældre til børn og unge i Danmark har ret til den økonomiske ydelse, der betales indtil barnet fylder 18 år. Pengene er tiltænkt de mange udgifter, der er forbundet med at have et barn - så som indkøb af mad, børnetøj og bleer eller udgifter til institutioner og fritidsaktiviteter.

Ydelsen betales af staten og er skattefri. Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes, for at få pengene udbetalt. Samtidig udbetales checken automatisk til barnets mor, hvis ikke andre værge-forhold gør sig gældende.

Børnepenge

Børnepenge. Foto: Rune Evensen/Scanpix

Børnechecken blev indført ved det såkaldte Rio Bravo-forlig i 1983 og blev første gang udbetalt i 1984. Dengang var beløbet på 800 kroner.

I 2014 blev børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, så beløbets størrelse kommer an på ens indkomst. Det betyder, at man vil få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse, hvis ens og/eller ens eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 765.800 kroner (2018).

Kan jeg få børnepenge?

Du er automatisk berettiget til at få udbetalt børne- og ungeydelse, hvis du opfylder disse krav:

  • dit barn er under 18 år
  • dit barn bor i Danmark
  • du er bosat i Danmark
  • den person, der har forældremyndigheden over barnet, er fuldt skattepligtig i Danmark
  • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
  • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst seks år inden for de sidste 10 år.

Det kan dog være særlige forhold, der gør, at man ikke er berettiget til børne- og ungeydelse. Eksempelvis hvis kommunen har truffet en afgørelse om at et forældrepålæg ikke er overholdt eller at pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for to-tre-årige ikke er overholdt

Der findes også andre særforhold, der gør, at man ikke kan få udbetalt børne- og ungeydelse.

Børnepenge - hvor meget kan jeg få udbetalt?

Man får udbetalt børne- og ungeydelse for hvert af sine børn, og beløbet kommer an på barnets alder.

Børenydelse (2019)

0-2 år - 4.506 kroner pr. kvartal
3-6 år - 3.567 kroner pr. kvartal
7-14 år - 2.808 kroner pr. kvartal


Ungeydelse (2019)

15-17 år - 936 kroner pr. måned

Samtidig skal man være opmærksom på, at man kan blive modregnet, hvor man skylder penge for daginstitution til kommunen. Det vil sige, at hvis man ikke har betalt for institutionsplads eller skolefritidsordning til ens kommune, så kan SKAT modregne det, man skylder, i ens børne- og ungeydelse.

Hvornår udbetales børnepenge?

Børneydelsen udbetales forud for hvert kvartal, men tidspunktet afhænger af, hvornår dit barn er født. 

Dit barn er født i perioden / Børneydelsen udbetales

1. januar - 31. marts / udbetales 20. april

1. april - 30. juni / udbetales 20. juli

1. juli - 30. september / udbetales 20. oktober

1. oktober - 31. december / udbetales 20. januar

Når barnet fylder 15 år, vil man modtage ungeydelse i stedet, der udbetales bagudbetalt den 20. i hver måned.

Der findes dog mange forskellige regler og retningslinjer i forbindelse med udbetaling af børnepenge, så det er altid en god idé at gå på borger.dk, hvis man har spørgsmål som ikke besvares i denne artikel.

Børneydelse - Læs mere om børneydelsen her.