303 uger siden

|

31/07/2018
Børneydelse
Se om du berettiget til børneydelse.
Børneydelse er en støtte til familier med børn. Du kan her læse mere om reglerne for denne ydelse.

Dagens topnyheder

Tilbage i 1983 blev børneydelsen (dengang kaldt børnechecken) indført ved det såkaldte Rio Bravo-forlig, under Poul Schlüters firkløverregering. 

I dag får godt 660.000 familier udbetalt baby-, småbørns- ydelsen, og børnefamilieydelsen uddeles til ca. 1,2 millioner børne og unge.

Børneydelse

Der er visse krav der skal opfyldes for at du kan modtage børneydelse.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder, og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Det er som udgangspunkt barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse.

Du er berettiget til at modtage børne- og ungeydelse, hvis:

 • Dit barn er under 18 år 
 • Dit barn opholder sig i Danmark 
 • Du bor i Danmark 
 • Den person, der har forældremyndigheden over barnet, er fuldt skattepligtig til Danmark 
 • Dit barn ikke er forsørget af det offentlige 
 • Du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børne- og ungeydelse før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Hvad får jeg udbetalt i børneydelse?

Her kan du se satserne for børne- og ungeydelsen i 2018 og 2019:

0-2-årige: 4.506 kr. udbetales per kvartal

3-6-årige: 3.567 kr. udbetales per kvartal

7-14-årige: 2.808 kr. udbetales per kvartal

15-17-årige: 936 kr. udbetales per måned (ungeydelse)

Hvor stor en børnecheck du modtager, afhænger af din indkomst. Det vist sige, at hvis din, og eller din eventuelle ægtefælles indkomst overstiger 732.900 kroner, så vil børneydelsen blive nedsat med 2 pct. af det beløb, hver af jeres indkomster overstiger 732.900 kr. med.

Tidligere var der begrænsning på, hvor mange børn man kunne få udbetalt børneydelse til, men den begrænsning er fjernet igen, så man igen i dag, kan få udbetalt børneydelsen, lige meget hvor mange børn man har.

Hvornår bliver børneydelsen udbetalt?

Børneydelse bliver udbetales forud kvartalsvis til din konto der har NemID. Herunder kan du se en oversigt over, hvornår pengene fra børneydelsen vil være til rådighed på din konto.

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Du skal vide at pengene bliver udbetalt kvartalet efter, at du hår opnået ret til at modtage børneydelsen. Det betyder at hvis dit barn er født 31. januar, så vil du første gang modtage penge på din 20. april. Er dit barn født 1. april så modtager du pengene på din konto 20. juli og så fremdeles.

Udbetaling af ungeydelse fra 15-17 år

Når dit barn fylder 15 år, hedder det ikke længere børneydelse, men derimod ungeydelse. Denne Ungeydelse udbetales månedsvis forud. I tabellen herunder, kan du se hvornår ydelsen er til disposition på din konto. Du skal være opmærksom på, at ungeydelse frafalder når dit barn fylder 18 år. 

Ungeydelse er til de 15-17-årige og ydelsen er på 936 kroner, og den udbetales en gang hver måned.

 • 20. januar
 • 18. februar
 • 18. marts
 • 20. april
 • 19. maj
 • 20. juni
 • 20. juli
 • 19. august
 • 20. september
 • 20. oktober
 • 18. november
 • 20. december

Kan jeg få børneydelsen til børn der bor i udlandet?

Ja, du kan godt får børneydelsen til børn der bor i udlandet. Hvis børnene er danske statsborgere, er de berettigede til at modtage børneydelsen, forudsat at de ikke modtager nogen støtte fra det land de bor i.

Hvis børn opholder sig kortvarigt i udlandet, kan de modtage børneydelsen. Men det forudsætter at det er et ophold af en kortere varighed. Såfremt at barnet skal gå i skole i udlandet, skal det godkendes af din kommune, førend du kan modtage børneydelsen.

Modregning af børneydelse

I 2011 ændrede SKAT praksis, så det efterfølgende blev muligt for SKAT at tilbage tilbageholde 100% af en person børnepenge og ikke 50 %, som det tidligere var tilfældet, hvis en borger skylder staten et beløb, som betaling for deres børns daginstitutionspladser.

Skal jeg betale skat af børneydelsen?

Nej, du skal ikke betale skat af Børneydelsen, ligesom ydelsen ikke medregnes i dit indtægtsgrundlag, når der skal beregnet sociale ydelser eller uddannelsesstøtte. Det er normalt barnets mor der får udbetalt Børneydelsen og ungeydelsen. Men i visse tilfælde skønner kommunen, , at det vil være bedst at pengene blive udbetalt til barnet selv. Hvis man ønskes børne- og ungeydelsen udbetalt til andre, skal du rette henvendelse til kommunen.

Relevante artikler

Børnepenge - Alle forældre til børn og unge i Danmark har ret til den økonomiske ydelse, der betales indtil barnet fylder 18 år. Pengene er tiltænkt de mange udgifter, der er forbundet med at have et barn - så som indkøb af mad, børnetøj og bleer eller udgifter til institutioner og fritidsaktiviteter. Læs her om regler og satser for børnepenge.

Børnebidrag - Når et par går fra hinanden eller bliver skilt, og de har fælles børn, så har begge forældre stadig forsørgerpligt overfor børnene. Her kan du læse om børnebidrag satser og regler.

Børnetilskud - Mange tror, at muligheden for børnetilskud kun eksisterer for enlige, men sådan forholder det sig rent faktisk ikke, for der er flere situationer, der kan udløse børnetilskud. Find ud af, om du er i en af dem, og hvor meget du kan få.