Dækningsgrad

webmaster

306 uger siden

|

08/08/2018
Business
Dækningsgrad
Sådan udregner du dækningsgraden.
Hvis du er eller har været selvstændig, så vil begrebet dækningsgrad ikke være helt fremmed for dig. Hvis ikke du har styr på, hvad det er, så vil du ret sandsynligt have hørt din revisor tale om dækningsgraden.

Dagens topnyheder

Hvis du er iværksætter eller økonomiansvarlig og har udarbejdet en forretnings-plan, så vil du have stødt ind i begreberne dækningsbidrag og dækningsgrad. Men hvad er det nu lige, det betyder og hvad kan dækningsgraden bruges til? Læs videre og få mere klarhed over begrebet.

Dækningsgrad

Dækningsgraden viser, hvor meget af din virksomheds omsætning der går til at dække virksomhedens faste udgifter. 

Du kan finde din virksomheds dækningsgrad ved at dividere dit dækningsbidrag med din omsætning. Dækningsgraden, er det samme som dækningsbidraget.

Dækningsbidraget beregnes i tal eller kroner og dækningsgraden udregnes i procent, da det gør det lettere, at sammenligne med dækningsgraden fra tidligere år.

For at være i stand til at beregne din virksomheds dækningsgrad, skal du kende til: 

  • Dit dækningsbidrag
  • Din omsætning

Din dækningsgrad er afhængig af nøgletal, der på forskellig vis udtrykker forholdet mellem din omsætning og dine faste udgifter. De mest nødvendige nøgletal for dækningsgraden er:

  • Dækningsbidrag
  • Dækningsgrad
  • Nulpunktsomsætning
  • Sikkerhedsmargin

Sådan udregner du dækningsgrad

For at kunne udregne dækningsgraden, så skal du først kende dækningsbidraget:

Dækningsbidrag Omsætning - Variable omkostninger

Lad os sige du sælger jeans for 800 kr per stk og dine variable udgifter for et par jeans er 400 kr. Så regner du dækningsbidraget for et par jeans ud sådan:

Dækningsbidrag = 800 - 400 = 400 kr.

Din virksomhed vil derfor have 400 kr. tilbage, efter du har betalt de variable udgifter, til at dække dine faste udgifter med (løn, husleje o.s.v.). 

Når du har regnet dit dækningsbilag ud, finder du dækningsgraden i procent ved at dividere dit dækningsbidrag med din omsætning og gange med 100:

Dækningsgrad = (Dækningsbidrag / Omsætning) * 100

Dækningsgrad = (800 / 400) * 100 = 50

Din dækningsgrad er dermed 50%, hvilket betyder, at hver gang din virksomhed omsætter for 100 kr, vil der være kr. 50 i dækningsbidrag til at dække dine faste udgifter.

Sådan udregner du nulpunktsomsætning

Nulpunktsomsætningen viser, hvor meget din virksomhed minimum skal omsætte for i løbet af året, for at give et resultat på 0. 

Sagt på en anden måde; nulpunktsomsætningen er det din virksomhed minimum skal bringe ind i løbet af året, for at regnskabet balancerer, hvilket vil sige uden underskud og uden profit. 

Du beregner din virksomheds nulpunktsomsætning ved at dividere dine kapacitetsomkostninger med din dækningsgrad. Kapacitetsudgifter er fx lønninger, husleje, rengøring og afskrivninger med mere.

Nulpunktsomsætning = (Kapacitetsomkostninger / Dækningsgrad) * 100

Sådan udregner du sikkerhedsmargin

Din sikkerhedsmargin viser, hvor meget et års omsætning overstiger nulpunkts-omsætningen. Din sikkerhedsmargin kan også kaldes profit eller overskud.

Du regner dig frem til din virksomheds sikkerhedsmargin sådan:

Sikkerhedsmargin = ((Omsætning - Nulpunktsomsætning) / (Omsætning)) * 100

Hvad kan dækningsgraden bruges til?

Dækningsgraden kan bruges til at navigere gennem businessverdens oprørte hav. 

Hvis dækningsgraden er er for lav til at dække de faste udgifter, så får din virksomhed underskud.  En for lav dækningsgrad er en alarm, der gør dig opmærksom på, at du må gøre noget, fx forsøge at forhandle en bedre indkøbspris, sætte salgsprisen op, skrue ned for de faste udgifter – et eller andet der får dækningsgraden til at stige til et sundere niveau.

Hvis dækningsbidraget derimod overstiger de faste omkostninger og dermed nulpunktsomsætningen, så betyder det, at din virksomhed giver overskud og skaber profit.