Dagpenge

webmaster

315 uger siden

|

30/06/2018
Business
Dagpenge
Dagpengesats 2018 - Så meget kan du få udbetalt i dagpenge. Foto: Scanpix
Det er let at fare vild i reglerne om dagpenge, og en enkelt fejl kan koste dig enten din dagpengeret eller adskillige kroner, så læs med her og få et overblik og dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dagpenge.

Dagens topnyheder

I Danmark har vi et helt unikt sikkerhedsnet i dagpengesystemet, der sikrer at vi ikke mister hele vores indkomst, hvis vi bliver arbejdsløse, bliver syge, får skader eller bliver gravide. 

Dagpenge

Andre lande har lignende systemer, men vores system, der kaldes "flexicurity-modellen", udmærker sig ved at være særligt omfattende og give en fleksibilitet, der gør det let at skifte arbejde og let for virksomhederne at hyre og fyre sammenlignet med visse andre lande.

Det kan lade sig gøre på grund af den måde, som vi har skruet det sammen på og retten til dagpenge.

Der er to typer dagpenge, som der skelnes imellem:

  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Sygedagpenge

Det er to meget omfattende områder, og i denne artikel beskæftiger vi os derfor kun med arbejdsløshedsdagpengene. Vi har lavet en seperat artikel til sygedagpenge her.

Dagpenge træder til som kompensation i tilfælde af arbejdsløshed, og har i årevis været et af de mest omdiskuterede emner politisk, og der er sket rigtig meget optimering af området de sidste mange år. 

  • I 1995 kunne du få dagpenge i syv år
  • I 1997 blev dagpengeperioden skåret ned til fire år.
  • I 2010 blev den sat ned til to år. 

I dag kan du som udgangspunkt få dagpengesats i to år inden for en periode på tre år.

Hvem kan få dagpenge?

Alle der er medlem af en a-kasse kan få dagpenge, hvis de vel at mærke har optjent ret til at få dem. 

Bliver du fyret kan du få dagpenge fra dag 1, men opsiger du selv dit job, uden en gyldig grund, får du en karantæneperiode på tre uger, hvor du ikke kan få dagpenge.

Sådan optjener du ret til at få dagpengesats

Du optjener ret til dagpengesats ved at arbejde. 

Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst år, og du skal have tjent mindst 228.348 kr. i den periode, du har været medlem af a-kassen inden for de seneste 3 år, hvis du er fuldtidsforsikret.

Du kan også vælge at lade dig deltidsforsikre, og så hedder 152.232 kr. 

Du kan også optjene dagpengeret på nogle uddannelser, eksempelvis uddannelser der berettiger til SU samt værnepligt.

Er du blevet optaget på baggrund af din uddannelse, får først du ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning. Du kan dog slippe for karantæneperioden, hvis du har været medlem af a-kassen i mindst et år.

Så meget kan du få udbetalt

Du kan højst få 90 % af din løn i dagpenge, men aldrig mere end det politisk fastsatte beløb. Grænsen for hvor meget du kan få reguleres år for år, men i 2018 kan du højst få 18.633,- kr. pr- måned før skat. 

Hvor meget du får afhænger af din tidligere indkomst og din situation.

Har du været selvstændig, inden du blev ledig, gælder der særlige regler, så her skal du kontakte din a-kasse.

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig UDEN forsørgelsespligt kan du som fuldtidsforsikret få 13.323 kr. pr. måned, og som deltidsforsikret er det 8.882 kr. pr. måned.

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig MED forsørgelsespligt kan du som fuldtidsforsikret få 15.279 kr. pr. måned, og som deltidsforsikret er det 10.186 kr. pr. måned.

Er du under 25 år kan du opleve, at din dagpengesats bliver nedsat til 50 pct. af højeste dagpengesats. Du kan få mere at vide i din a-kasse.

Er du ledig, og deltager du i en erhvervsuddannelse efter beskæftigelsesreglerne, får du 80 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. 

Hvordan får jeg dagpenge?

Du får dagpenge ved at henvende dig til din a-kasse og ved at melde dig ledig i dit lokale jobcenter.

Du skal på din første dag som arbejdsløs gå på jobnet.dk og melde dig ledig.  Har du ikke mulighed for at gøre det digitalt, skal du møde op i dit lokale jobcenter.

Hvilke forpligtelser har jeg?

Det første du skal gøre på jobnet.dk, ud over at melde dig ledig, er at oprette et CV.

  • Du skal bekræfte, at du er jobsøgende ved at tjekke jobforslag mindst hver 7. dag på jobnet.dk
  • Registrere din jobsøgning
  • Læse din jobplan
  • Gå til de møder, du bliver indkaldt til

Derudover skal du stå til rådighed, hvilket vil sige, at hvis jobcenter anviser dig et job, så SKAL du tage det, og det er uanset om du ellers er i gang med kurser eller lignende.

Kan jeg holde ferie, mens jeg er på dagpenge?

Du må gerne holde ferie, mens du er på dagpenge, men du skal huske at melde ferie mindst 14 dage inden, og du modtager ikke dagpenge, mens du er på ferie.