Hvordan bliver man pædagog?

Sådan bliver du pædagog i Danmark.

Hvis du er interesseret i at støtte mennesker i deres personlige udvikling og deres udvikling af ressourcer, så er pædagoguddannelsen en god mulighed for dig.

Her får du nemlig mulighed for at arbejde med mennesker i alle aldre fra nyfødte på et spædbørnehjem, vuggestuebørn, skolebørn i fritidsordninger til unge og voksne med adfærdsproblemer som for eksempel kriminalitet, misbrug eller fysiske og psykiske handicap.

Hvis du brænder for at forbedre menneskers liv, så behøver det altså ikke kun at foregå i fritiden  - du kan faktisk uddanne dig og få et job, der præcist handler om det.

Hvordan bliver man pædagog?

Forudsætninger: Du skal have en studentereksamen, en HF eller en anden grunduddan-nelse. Du kan f.eks. søge optagelse på pædaguddannelsen, hvis du  er uddannet som pædagogmedhjælper (med dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau  eller hvis du er uddannet som social- og sundhedsassistent (med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau). Du kan finde mere info om de specifikke optagelseskrav under i linkene nederst i artiklen.

Varighed: Pædagoguddannelsen varer 3½ år. Det er en  professionsbachelor, hvilket i daglig tale vil sige en mellemlang uddannelse, der giver dig de færdigheder, du har brug for til at fungere selvstændigt indenfor dit valgte fagområde. 

Uddannelsessteder: Pædagoguddannelsen finder sted på Danmarks Professionshøjskoler, Du kan således uddanne dig til pædagog i 23 byer fordelt over hele landet. Pædagogstuderende udgør ca. 25%  af alle studerende på professionshøjskolerne og 7 % af alle på en videregående uddannelse. 

Bliv Pædagog

Økonomi under uddannelsen: Du kan få SU + 2 x 6 måneders praktikløn. 

Hvad indebærer uddannelsen som pædagog?

Pædagoguddannelsen, som er Danmarks største uddannelse, er opbygget i moduler, der hver typisk varer  6-7 uger. 

Hvert modul giver 10 ECTS-point. ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System, hvilket er et  inter-nationalt pointsystem til meritoverførsel på videregående uddannelser. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudie, mens 30 ECTS-point svarer til et halvt års fuldtidsstudie. Uddannelsen varer i alt 3½ år. 

Uddannelsen består af

  • 1 fællesdel
  • 3 specialiseringsdele
  • 4 praktikperioder (hvoraf to er lønnede) 

Du kan vælge af tage en af praktikperioderne i udlandet og du kan vælge at tage nogle af modulerne f.eks. på specialiseringsdelen et andet sted end på dit primære uddannelsessted. 

Alle moduler afsluttes med en prøve, men kun få prøver er eksaminer i traditionel forstand. En af praktilperioderne ligger i forbindelse med uddannelsens afsluttende bachelorprojekt.

Læs også

Pædagog løn

Når du er færdiguddannet har du ret til titlen professionsbachelor i pædagogik. Ordet professions-bachelor er et udtryk for en mellemlang videregående uddannelse, der giver dig de færdigheder, du har brug for, til at arbejde selvstændigt indenfor dit fag.

Hvis du har behov for mere fleksibilitet i din hverdag som studerende, så er det muligt at tage en delvist netbaseret uddannelse som pædagog i Hillerød, København, Roskilde, Viborg og Aabenraa. 

Du kan også tage pædagoguddannelsen på 2½ år, såfremt du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde,. Denne mulighed kaldes merituddannelsen til pædagog. 

Hvor kan jeg få job som pædagog?

Som pædagog kan du komme til at arbejde i børneinstitutioner såsom vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og på døgninstitioner med børn og unge anbragt uden for hjemmet af mange forskellige årsager. Du kan også arbejde med mennesker i alle aldre i forskellige sammenhænge, f.eks. unge og voksne med adfærds- og misbrugsproblemer samt fysisk og psykisk handicappede og psykisk syge børn, unge og voksne.

Din mest fornemme opgave er at give omsorg og støtte til mennesker og hjælpe dem i deres udvikling og med at få dagligdagen til at fungere bedst muligt.

Mandlig pædagog

De allerfleste pædagoger er offentlige ansatte. Den gennemsnitlige månedsløn for en fuldtidsansat, månedslønnet pædagog var ifølge BUPL  28.129 kroner i februar 2018. 

Fordele og ulemper

På Minussiden: Nogle sider af pædagogarbejdet kan være psykisk hårdt. Du vil uværgeligt støde på livets skyggesider undervejs, specielt hvis du arbejder indenfor områder som misbrug eller andre svære adfærdsproblemer.

På Plussiden: Det er en dyb tilfredsstillelse og glæde at være med til at skabe positive forandringer og støtte andre mennesker i deres udvikling. Og den der evner at skabe en god og kærlig kontakt med gensidig respekt til børn, unge og voksne får så meget igen.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

Her får du nogle links til mere info om jobbet som pædagog:

Bliv Pædagog - vuggestue

Hjemmesider:

ucc.dk/optagelse/adgangskrav/paedagog-0

ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrettedeuddannelser/andreuddpaedogpsyk/meritpaedagog

 

Dagens Gossip