Lærervikar løn

Lærervikar løn. Foto: Shutterstock

Lærervikar løn varierer ofte, da jobbet som vikar på en skole sædvanligvis byder på skiftende arbejdstider og perioder med mere eller mindre arbejde.

Lærervikar løn: Som folkeskolelærer er man enten ansat på grundløn eller en anciennitetsløn (en personlig ordning) som indgår i ens overenskomst.

Hvis man til gengæld er ansat med færre end otte ugentlige timer eller ansat i en kortere periode end en måned - eksempelvis som lærervikar i et dag til dag-vikariater - så er man typisk ansat på en timeløn.

Lærervikar løn

Lærervikar løn. Foto: Shutterstock

Er man derimod ansat længere end en måned, og har man som lærervikar fået et fast skema med gennemsnitligt færre end 5,33 timer (folkeskolen) eller 8 arbejdstimer (specialundervisning for voksne) per uge, kan man selv vælge, om man vil ansættes på månedsløn eller timeløn.

Er man timelønnet, skal man som lærervikar have løn for alle de timer, man arbejder, ligesom man som minimum skal aflønnes for to arbejdstimer for hver dag, man er på arbejde - også selvom man kun har en enkelt arbejdstime. Denne aflønningsmodel gør, at en lærervikar eksempelvis ikke bliver bedt om at møde i kortere tid, end det tager at transportere sig selv til skolen.

Læs også

Folkeskolelærer løn

Timelønnen for en lærervikar vil dog varierer alt efter, om man arbejder på en folkeskole eller med specialundervisning for voksne.

Samtidig vil lønnen også variere alt efter, hvilken uddannelse, man har med sig i baggagen.

Lærervikar løn

Lærervikar løn. Foto: Shutterstock

Af samme grund ser timeløn for ansatte i folkeskolen således ud:

  • For uddannede lærere per time                                     261,92 kroner
  • For uddannede børnehaveklasselærere per time           249,71 kroner
  • For ikke-uddannede per time                                        210,84 kroner

Timelønnen indeholder tilmed betaling for individuel forberedelse. Det er dog svært at fastslå en gennemsnitlig månedsløn, da timetallet for en lærervikar som sagt kan variere meget. Du kan læse mere om folkeskolelærer løn her.

Læs også

Gymnasielærer løn

Lærervikar løn ved specialundervisning

Er man derimod ansat som lærervikar ved specialundervisning for voksne ser timelønnen anderledes ud. Her er der nemlig forskel på ens timeløn, alt efter om man har en arbejdstime eller en undervisningstime. Det skyldes, at timelønnen for en undervisningstime også indeholder betaling for individuel forberedelse.

  • 1 arbejdstime                     194,42 kroner   
  • 1 undervisningstime          369,40 kroner

Top partnere


Modtag uforpligtende lånetilbud fra 8 banker på Samlino.dk helt gratis. Prøv i dag på Samlino.dk/laan

Dagens Gossip