Folkeskolelærer løn

Nils Würtzenfeld

335 uger siden

|

15/02/2018
Business
Folkeskolelærer løn
Folkeskolelærer løn. Foto: Shutterstock
Folkeskolelærer løn kan spænde bredt alt efter, hvor længe man har været ansat og hvor i landet man arbejder. Her kan du se lønstatistikken for folkeskolelærere i Danmark.

Dagens topnyheder

Folkeskolelærer løn: Som lærer i en folkeskolen kan man være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (en personlig ordning).

Langt de fleste folkeskolelærere er ansat på en grundløn, som stiger i løbet af ens ansættelse. Det sker efter 4, 8 og 12 års beskæftigelse.

Folkeskolelærer løn

Folkeskolelærer løn. Foto: Shutterstock

Samtidig er der dog også forskel på lønnen alt efter hvor i landet, man er ansat. Danmark er nemlig opdelt i fem lønområder (0, 1, 2, 3, 4) for folkeskolelærer som fordeler sig over Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

I Brøndby ligger man eksempelvis på lønområdet 5 - det højeste lønområde - mens man eksempelvis i Skive ligger på det laveste lønområde 0.

Folkeskolelærer løn i gennemsnit

Ifølge Lønstatistik.dk tjener en folkeskolelærer i gennemsnit 30.863 kroner om måneden.

Som nyuddannet lærer starter man på løntrin 31 + 3.000 kroner i årligt grundbeløb, og tager man gennemsnittet af de fem lønområder, tjener en nyuddannet lærer 27.631 kroner om månenden.

Efter fire års beskæftigelse stiger man til løntrin 35 + 3.000 kroner i årligt grundbeløb. Det betyder, at man som folkeskolelærer efter 4 års beskæftigelse tjener 29.371 kroner om måneden (gennemsnit for de fem lønområder).

Folkeskolelærer løn

Folkeskolelærer løn. Foto: Shutterstock

Efter otte års beskæftigelse stiger man til løntrin 40, og får dermed en landsgennemsnitlig månedsløn på 31.451 kroner.

Efter 12 års beskæftigelse ender man på løntrin 40 + 10.000 kroner i årligt grundbeløb. Det giver en gennemsnitlig månedsløn på 32.573 kroner for folkeskolelærer landet over.

Grundbeløbene på 3.000 kroner og 10.000 kroner er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. oktober 2017 på hhv. 4.040,58 kroner og 13.468,60 kroner.

Er man til gengæld anciennitetslønnet via en personlig ordning, så ligger de fleste på løntrin 43 + 13.000 kroner i årligt grundbeløb. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn. Det giver en gennemsnitlig månedsløn på 34.664,85 kroner.

Folkeskolelærer løn

Folkeskolelærer løn. Foto: Shutterstock

Tillæg

Som lærer i folkeskolen får man udbetalt en række tillæg, der varierer, alt efter om man er på grundløn eller anciennitetsløn. Der er tale om følgende tillæg: 

  • Undervisertillæg - et månedligt tillæg der dækker undervisningstimer efter det ‘udvidende undervisningsbegreb’ op til og med 750 timer per skoleår og erstatter det tidligere timebaserede undervisningstillæg. For grundlønnede ligger tillægget på 1.459,10 kroner per måned og for anciennitetslønnede er det på 617,31 kroner per måned.
  • Undervisningstillæg - gives hvis man har flere end 750 undervisningstimer på et skoleår. Tillæget på 121,22 kroner per undervisningstime.
  • Funktions- og kvalifikationstillæg - tilfalder eksempelvis tale-høreundervisere eller lærer der arbejder i selvstyrende teams.

Kilde: Dlf.org