Orlov

27/11/2019 23:45

KC

Business
Orlov
Hvad er orlov og hvornår du kan holde orlov.
Hvornår kan du få orlov som privat ansat og som offentligt ansat? Det kan du læse om her.

Mest læste i dag

Det er dit ansættelsesforhold eller uddannelsessituation, der afgør, hvornår du har mulighed for at tage orlov.

Orlov

En orlov er en længere periode, hvor du holder fri.  Det er ikke det samme som ferie og der knytter sig andre regler til den.

Hvor ferie på en eller anden måde ofte er betalt, er orlov som udgangspunkt uden løn, men nogle overenskomster og kontrakter giver ret til lønnet orlov af den ene eller den anden art.

Der er er forskel på, hvilke former for orlov du har mulighed for at tage alt efter om ansat i privat eller offentlig regi.

Du kan også få orlov, hvis du er studerende.

Typer af orlov

Der er flere former for orlov, der knytter sig til forskellige situationer i livet:

Din arbejdsgiver kan under særlige omstændigheder være forpligtet til at give dig orlov, hvad enten du er ansat i det offentlige eller det private. Her vil du have ret til enten dagpenge, vederlag eller løn.

  • Barselsorlov: Orlov i forbindelse med fødsel.

  • Forældreorlov:  Orlov i forbindelse med pasning af børn.

  • Plejeorlov: Orlov i forbindelse med pleje af en nærtstående, der vil tilbringe sin sidste tid hjemme.

  • Pasningsorlov: Orlov i forbindelse med pasning af en nærtstående, der er handicappet eller alvorligt syg.

Dette er lovpligtige former for orlov.

Derudover er der en række andre typer orlov med særlige regler, som ved for eksempel udstationering, værnepligt og i forbindelse varetagelse af borgerligt ombud.

Hvis du er privatansat

Som ansat i privat regi, har du kun ret til orlov, hvis orlovstypen ligger inden for de lovpligtige.

Men det betyder, ikke der ikke kan forelægge aftaler i din kontrakt, der muliggør andre typer af orlov.

Du kan også være ansat på en overenskomst, hvor der er skrevet mulighed for orlov ind. 

Er du i tvivl, kan du i arbejdspladsens personalehåndbog, om og i givet fald, hvor længe, du har mulighed for at holde orlov.

Selvom det ikke står skrevet nogen steder, kan du altid tage en snak med din arbejdsgiver, om det er muligt at finde en løsning. 

Offentligt ansatte

Som ansat i offentligt regi har du ret til tidsubegrænset orlov, så længe den ikke er i modstrid med din arbejdsgivers interesser. Det vil sige, at du og din arbejdsgiver sammen fastsætter, hvor længe du kan få lov til at holde orlov.

Din arbejdsgiver har altså ret til at sige nej, hvis din orlov skaber problemer for arbejdspladsen, men de skal give dig en begrundelse for afslaget.

Som offentligt ansat er din arbejdsgiver forpligtet til at give dig orlov til udlandsarbejde, hvis du skal:

  • Udsendes som en del af landets samarbejde med udviklingslande i statslig regi.

  • Udstationeres for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som landet arbejder sammen med eller landet. Det kan for eksempel være sådan noget som FN eller NATO.

Din samlever har i øvrigt også krav til orlov, for at kunne tage med dig, såfremt denne også er offentligt ansat.

Der er også mulighed for orlov, hvis du skal udføre borgerligt ombud, hvilket betyder, at der er tale om arbejder, der er pålagt af det offentlige, og som du har pligt til at udføre.

Det kan være en borgmesterpost eller rollen som nævning eller domsmand.

Der er forskellige regler i forbindelse med borgerligt ombud, og de afhænger af din ansættelsesform.

Orlov grundet værnepligt

Uanset, om du arbejder i privat eller offentligt regi, har du ret til orlov i forbindelse med aftjening værnepligt.

Du bliver samtidig omfattet af en beskyttelse i forhold til opsigelse, der betyder at din arbejdsgiver ikke må opsige dig i perioden på grund af din aftjening af værnepligten. 

Beskyttelse mod opsigelse under orlov

Under orloven kan du fortsat opsiges på samme vilkår som alle andre ansatte, medmindre din orlov skyldes værnepligt.

I de fleste tilfælde kan du få din gamle stilling tilbage, men du har ikke krav på den eksakte stilling, når du vender tilbage fra din orlov. Dog skal din arbejdsgivers sørge for, at du får stilling inden for samme ansættelsesområde. 

Orlov i forbindelse med studier

Som studerende på en videregående uddannelse kan du også søge orlov. Dit uddannelsessted bestemmer, hvor lang tid det er muligt at få orlov og om ansøgningen skal begrundes, og de har ret til at afslå.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage SU under din orlov.

Barselsorlov fra studie har andre regler, hvorfor du bør kontakte dit uddannelsessted for at få oplyst de gældende regler.