Pædagog løn

Pædagog løn: Hvad tjener en pædagog? Foto: Scanpix

Hvad tjener en pædagog? En pædagogs løn afhænger både af hvor i landet, man er ansat samt hvilke funktioner, man bestrider.

Pædagog løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster og varierer derfor efter en række faktorer. Af samme grund kan to pædagoger, der er ansat samme sted, blive lønnet forskelligt.

Anciennitet er den faktor, der betyder mest for pædagogernes løn - altså hvor længe en pædagog har været ansat i sin stilling. Ens anciennitet er nemlig med til at øge det løntrin, man befinder sig på.

En pædagogs anciennitet er nogenlunde identisk med den dag, man begyndte i sit første job som uddannet pædagog.

Pædagog løn

Pædagog løn: Har du styr på tallene? Foto: Scanpix

Det findes en række forskellige løntrin - der starter på løntrin 11 og slutter på løntrin 55 - og følge BUPL, der er fagforening for pædagoger, får den typiske pædagog en løn svarende til løntrin 36.

Gennemsnitlig pædagog løn

I følge BUPLs seneste lønstatistik fra august 2014, så ligger den gennemsnitlige månedsløn for en fuldtidsansat, månedslønnet pædagog - uanset stilling - på 28.129 kroner. Tallene dækker over pædagogansatte i både kommuner og regioner.

Læs også

Sygeplejerske løn

I disse tal ligger lønninger for både ikke-uddannede, pædagoger, støttepædagoger samt souschefer/afdelingsledere. Herunder kan de se gennemsnitslønne for de tre grupper:

  • Ikke-uddannede - 23.814 kr./mdr.
  • Pædagoger - 27.999 kr./mdr.
  • Souschefer/afdelingsledere - 31.112 kr./mdr.
  • Støttepædagoger - 29.883 kr./mdr.

Løntrinnene for de forskellige grupper svarer til, at pædagoger befinder sig på løntrin 36, støttepædagoger på løntrin 40, souschefer/afdelingsledere på løntrin 42 mens ledere indenfor pædagogfaget ligger på løntrin 48 med en månedsløn på 36.959.

Den største del af en pædagog løn udgøres af deres grundløn, men udover denne kommer også funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt andre tillæg, der øger den månedlige indkomst.

Pædagog løn

Pædagog løn: Se her hvad en pædagog får i løn? Foto: Scanpix

For ikke-uddannede pædagoger udgør de forskellige tillæg 11,3 procent af deres løn, mens de for pædagoger udgør 14,1 procent, for souschefer 17.8 procent, for støttepædagoger 19,5 procent og for ledere 12,6 procent.

Der er dog også stor forskel på, hvor i landet man arbejder som pædagog. Ifølge BUPLs lønstatistik fra 2014, så tjener en pædagog ansat i eksempelvis Helsingør Kommune (i Region Hovedstaden) i gennemsnit 29.219 kroner om måneden, mens en pædagog i Fanø Kommune (i Region Syddanmark) kun tjener 26.503 kroner om måneden.

Læs også

Skraldemand løn

Det skyldes, at de enkelte kommuner har forskellige gennemsnitlige lønniveauer.

Hvordan bliver man pædagog?

Hvis man ønsker at uddanne sig til pædagog, skal man tage en pædagoguddannelse, der tager 3 1/2 år. Uddannelsen indeholder en fællesdel, tre specialiseringsdele samt fire praktikperioder, hvoraf to af dem er lønnede. Praktikken kan forgå i både børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, døgninstitutioner for børn, botilbud for handicappede børn, unge eller voksne med mere.

Pædagog løn

Pædagog løn: Der er forskel på, hvad du tjener, alt efter hvor du arbejder. Foto: Scanpix

Undervejs i ens uddannelsesforløb kan man specialisere sig i enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Når man bliver færdiguddannet pædagog, tager de fleste arbejde i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner, men det er også muligt at arbejde med opdragelse og udvikling samt omsorg og pleje.

Se også lønartiklen: Pædagogmedhjælper løn