Statstidende

28/11/2019 00:00

KC

Business
Statstidende
Foto: Allan Lundgren/Ritzau Scanpix
Se, hvad Statstidende er, og hvordan du det kan hjælpe dig med at finde informationer om bl.a. tvangsauktioner og meget andet.

Mest læste i dag

Statstidende lyder måske nok som noget der hører tiden, hvor serien Matador udspiller sig til, men der er faktisk tale om en nutidig publikation, som det offentlige står for at udgive.

Statstidende

Ret skal være ret. Formålet med Statstidende er ikke at skulle tiltrække en masse læsere med spændende historier, og derfor slipper det fint afsted med et usexet navn.

Det som Statstidende til gengæld har til opgave, er at stå for offentliggørelsen af information af lovpligtig art, som kan være relevant for samfundet, hvilket i denne sammenhæng tæller borgere og virksomheder såvel som andre offentlige myndigheder. 

Statstidende indeholder information, der skal ifølge loven skal gøres offentligt tilgængeligt, og det er sådan noget som:

  • Tvangsauktioner
  • Konkurser
  • Dødsfald

Mange tror, at det også er her at man skal lede efter tinglysninger, men tinglysning har sin egen side, og figurerer altså ikke her.

Det rummer altså en række vigtige oplysninger, men i hvilke situationer kan du komme ud for at få brug for Statstidende, og hvordan finder du publikationen, da der jo ikke er tale om en avis, som du kan nøjes med at købe i kiosken sammen med kaffen og formiddagssnacken?

Dødsfald

Hvis nogle dør i vores omgangskreds finder vi som regel ud af det fra venner eller familie, men hvis du for eksempel har lånt den nyligt afdøde penge, som han eller hun ikke har nået at betale tilbage, så skal du nå at gøre krav på det resterende beløb, inden arven går videre til eventuelle arvinger.

Da der er en frist i forbindelse med den slags krav, skal du nå at rejse dit krav mod dødsboet, inden det bortfalder og arven fordeles blandt arvingerne. 

Derfor indrykkes der en erklæring om dødsfaldet i Statstidende, som kaldes et proklama. Heri opfordres alle kreditorer til at gøre deres krav gældende inden fristens udløb, så de ikke mister penge.

Bortfalder kravet som følge af udløb, sker der det, der i fagterm kaldes for præklusion, hvilket kort sagt betyder at kravet bortfalder og man som kreditor ingen penge får.

Tvangsauktioner

Ryger en ejendom på tvangsauktion, fordi ejeren ikke kan betale sine regninger, er det også en oplysning, der finder vej til Statstidende.

Når en ejendom sendes på tvangsauktion, betyder det, at ejendommen vil blive solgt til højest bud på en auktion, der er blevet påtvunget ejeren. 

Information omkring en tvangsauktion offentliggøres senest 14 dage inden den finder sted i Statstidende, så interesserede kan få adresse og tidspunktet for tvangsauktionen.

Samtidig vil opslaget også rummer oplysninger om, hvor man kan finde flere informationer som for eksempel salgsopstillingen.

Konkurser

Når en virksomhed ikke kan betale sine regninger længere, bliver der indgivet en såkaldt konkursbegæring mod virksomheden. 

Det betyder, at konkursboet skal udsende et proklama i Statstidende, ligesom det var tilfældet ved dødsbo, der altså er en erklæring om, at virksomheden er under konkurs, og at alle kreditorer skal skynde sig at gøre deres krav gældende, inden fristens udløb for at miste så lidt som muligt af deres udestående med virksomheden, inden kravet bortfalder.

Proklama sker først, når der er tale om konkursbegæring. 

Det er ikke det samme som betalingsstandsning, hvilket ikke bliver offentliggjort i Statstidende. En betalingsstandsning meddeles kun til virksomhedens kendte kreditorer, så er du ikke blandt dem, kan det godt ske, hvis du ikke selv har reageret og fundet ud, hvorfor der ikke kommer penge ind fra den pågældende virksomhed, at du først finder ud af, at den er galt fat, når du læser om konkursen i Statstidende.

Likvidation af selskab

Der behøver dog ikke at være tale om en konkurs blot fordi et selskab lukker.

Det kan også lukkes ved såkaldt likvidation., og skal kreditorer også komme med eventuelle krav inden en tidsbestemt frist. 

Derfor skal der ved likvidation af selskab også en meddelelse i Statstidende, så andre virksomheder eller personer eller virksomheder kan nå at gøre deres krav gældende.

Det er ejeren af selskabet, der skal indrykke meddelelsen for at opfylde oplysningspligten.

Statstidendes betydning

En indrykning i Statstidende betragtes altid juridisk som, at den nødvendige information er blevet offentliggjort og gjort tilgængelig for alle uanset om kreditorerne læser Statstidende eller ej.

Og derfor er det altså et godt sted at følge med, men hvor kan man så finde det, hvis det ikke står på butikshylderne?

Det kan man såmænd på www.statstidende.dk, hvor du kan se hver udgivelse af Statstidende i max. 5 år.