Rim typer

01/10/2018 22:21

webmaster

Citater
Rim typer
Rim er ikke bare rim. Der findes faktisk forskellige typer, der har hver deres særpræg. Her kan du se de forskellige rim typer.

Mest læste i dag

Vi kender alle rim helt tilbage fra vores barndom, hvor vi stifter bekendtskab med vores første leg med sproget via børnerim, og hvad end der er tale om rim for børn eller rim for voksne, der flere typer.

Hvad er et rim?

Ordet rim stammer fra tysk. Rim betyder række eller rækkefølge. Når noget rimer, betyder det, at der er to eller flere bogstaver der lyder ens, eller at der er to eller flere stavelser der lyder ens.

Rim optræder typisk i vers eller digte, hvor det styrker såvel rytme som budskab, og det er ikke uden grund, at det har vundet stort indpas i musikken, hvor tekster jo mange gange kan siges at være netop vers eller digte tilsat toner.

Det gælder, uanset om der er tale om metal, indierock, folkemusik eller hip hop.

Rim typer

Når man beskæftiger sig med rim, skelnes der mellem følgende typer af rim:

  • Bogstavrim
  • Stavelsesrim
  • Indrim
  • Enderim herunder – Parrim, Krydsrim, Omsluttende rim
  • Lydrim
  • Øjerim

Bogstavrim

Denne rim type kendes ikke bare fra børnenes verden. Den er også meget udbredt i reklameverden, fordi vi mennesker lettere husker navne eksempelvis, når der knytter sig en eller anden form for rim til.

Derfor bruges det hyppigt i såvel virksomhedsnavne som slogans.

Bennys bukser brændte er et eksempel på bogstavrimet i børnenes verden, fyrre, fed og færdig er et eksempel i voksenverden, og Coca Cola er et eksempel på, når virksomheder gør brug af det.

Bogstavrim bliver også kaldt allitteration.

Stavelsesrim

Denne type er også meget velkendt for de fleste, og den har været den hyppigst benyttede i musikkens verden gennem tiderne. Den gør det let at huske tekster og let at synge med.

Når den sidste trykstærke vokal får to ord til at lyde ens, er det rim typen stavelsesrim, der er i spil.

Indrim

Indrim er en af de rim typer, som også ofte optræder i musikkens verden. Det betyder, at der midt i verset kommer et rim, men at det ikke nødvendigvis ligger lige efter hinanden. 

Eksempelvis:

Jeg er din barndoms gade 

Jeg er dit væsens rod

Jeg er den bankende rytme 

I alt hvad du længes mod

Fra Tove Ditlevsens Barndommens gade

Enderim

Der er tre rim typer af denne slags. 

  • Indrim
  • Parrim
  • krydsrim

Enderim er, når de sidste ord i teksten rimer. 

Det kan være ord som eksempelvis hjerte – smerte, der har flere stavelser, men ikke ord som lår og hår.

Parrim

Her rimer det sidste ord i 1. og 2. linjes og det sidste ord i 3. og 4. linje.

Læg du blot din hånd i min

Ikke rør ved den rosin

Først skal træet vises 

Siden skal det spises

Fra Højt fra træets grønne top

Krydsrim

Her rimer sidste ord i 1. linje med sidste ord i 3. linje, mens sidste ord i 2. linje rimer med sidste ord i 4. linje.

Vi ku flyv som pegasusser

Under fremmede stjernetegn

Drikke melkebøttesjuser

I tavernerne på mælkevej'n

Kim Larsen - Tarzan Mamma Mia

Omsluttende rim

Når sidste ord i 1. og 4. linje rimer, og sidste ord i 2. og 3. linje rimer.

Nu er du pludselig blevet min mand

Og ingen så det ikke komme 

Men du var min, og jeg var din inden dagen var omme

Der er ingen jeg heller vil have i dette land

Lyd- og øjerim

De sidste rim typer er lydrim, og øjerim 

Lydrim

Lydrim er ord, der kun rimer, når de udtales eller synges. Denne type er meget brugt i hip hip genren, hvor rapperen ved hjælp af sin artikulation får ordene til at synes ens, så de rimer.

Well since age twelve, I've felt like I'm someone else

Cause I hung my original self from the top bunk with a belt

Eminem My name is

Øjerim

Øjerim er derimod, når ordene rimer på skrift, men ikke nødvendigvis rimer, når du læser eller synger dem forstået på den måde, at der er tale om ord, der umiddelbart kan opfattes som værende rim, når de ses, men rent lydligt gør de ikke. 

Det skyldes, at den placering som ordenes betonede vokaler har, er forskellig. Altså passer ordets endelser eksempelvis sammen, men ikke selve ordet.  

Sjofler og kartofler er et eksempel på dette.

Rim giver mange muligheder for at lege med sproget på helt særlige måder, hvad enten det er til en skoleopgave, en festsang eller lyrik, som det er en uundværlig del af.