Har din kollega et alkoholmisbrug? – Sådan griber du ind

Når ordet alkoholiker bliver nævnt, tænker de fleste automatisk på en, der enten ikke har et arbejde eller ikke er i stand til at passe et. Men sådan hænger det ikke altid sammen. Faktisk har langt de fleste alkoholmisbrugere både job og familie.

Det kan være svært at være vidne til at en kollega viser tydelige tegn på at han eller hun har et alkoholproblem. I artiklen her kigger vi nærmere på, hvorfor det er så svært at være kollega til en alkoholmisbruger, og hvad man kan gøre, hvis man mistænker, at en på jobbet har et alkoholproblem. 

Kunsten at hjælpe en, der ikke ønsker hjælp

Har du holdt lidt ekstra øje med en af dine kollegaer i et stykke tid og føler du dig efterhånden sikker på, at vedkommende har et alkoholmisbrug? 

Har du lagt mærke til, at en af dine kollegaer udviser tegn på at have et alkoholmisbrug, f.eks. at han eller hun lugter af alkohol, går mange ærinder i arbejdstiden, har røde øjne og er træt og uoplagt specielt om mandagen, så har du sandsynligvis tænkt på, om du skal blande dig, om du skal gå til ledelsen, om det hører under privatlivets fred, og om det overhovedet kommer dig ved.

De fleste af os har et ønske om at hjælpe en kollega, der har problemer, men at tage fat i en andens alkoholproblem er grænseoverskridende, og specielt frygten for at tage fejl og uretmæssigt anklage en kollega for et problem, de slet ikke har, holder mange tilbage, og selv om man er sikker i sin sag, så er det så langt fra altid, at tilbuddet om hjælp er særlig velkomment. Så mange vælger ikke at gøre noget, ikke fordi de ikke vil, men fordi situationen simpelthen synes for svær.

Skal DU gribe ind?

Arbejdspladsen er det sidste sted, man ønsker at et alkoholmisbrug er synligt, og er man nået dertil hvor man ikke kan komme igennem en arbejdsdag uden at drikke før eller i arbejdstiden, kan man være sikker på at medarbejderens alkoholmisbrug er ret fremskredet. Når man har brug for at drikke i arbejdstiden eller inden man går på arbejde, er det typisk fordi man er nået dertil, hvor man drikker for at holde abstinenserne nede. Ellers ville de fleste vente med at drikke til de kommer hjem.

Så når et alkoholproblem bliver synligt på arbejdspladsen, kan man godt gå ud fra, at der er tale om et alvorligt og ødelæggende alkoholmisbrug. Er der røg, er der ild, siger man.

Så når et alkoholmisbrug bliver tydeligt på arbejdspladsen, så betyder det, at en kollega har brug for hjælp, og hvis der ikke bliver grebet ind, vil situationen ofte ende med at personen bliver afsløret i en situation, hvor ledelsen ikke føler, de har anden udvej end at bortvise medarbejderen f.eks. efter at have været berust sammen med kunder, betjent maskiner eller kørt bil i påvirket tilstand, eller skabt problemer kollegaer imellem.

Så selv om det grænseoverskridende, og selv om kollegaen ikke umiddelbart ønsker hjælp, så bør man alligevel gribe ind, og prøve at få givet den nødvendige hjælp inden det er for sent.

Intervention er kunsten at hjælpe et menneske, der ikke ønsker hjælpen, siger man.

Grib ind – men få hjælp fra virksomheden

Når man skal gribe ind i en kollegas alkoholmisbrug, er det vigtigt at man går til ledelse eller tillidsmand – og endelig ikke konfrontere vedkommende på egen hånd. Sandsynligvis vil han eller hun benægte misbruget, og måske endda beskylde dig for at være dårlig kollega, og sagen kan ende med at skabe en personlig konflikt mellem dig og vedkommende.

Gå derfor altid til ledelse, overordnet eller tillidsmand og forelæg dem sagen. Selvfølgelig kan det give tanker og tvivl om det er rimeligt at gå videre med en kollegas alkoholproblem, om man er stikker, illoyal og blander sig i ting man burde holde sig fra, men husk på at du forsøger at hjælpe en kollega, og uden hjælp så ender situationen sandsynligvis med en fyring og social deroute.

Når du har inddraget ledelse eller tillidsmand i situationen, kan de tage fat i problemet og finde en løsning. Langt de fleste danske arbejdspladser har en god alkoholpolitik, hvor man tilbyder medarbejdere behandling for deres misbrug, og det viser sig, at de behandlinger hvor virksomheden er involveret er de behandlinger, der har den største succesrate.

Og selv om din kollega umiddelbart føler det meget ubehageligt at blive konfronteret med sit misbrug, og virksomhedens krav om behandling, så ender stort set alle med at blive taknemmelige over, at der var nogen, der greb ind, og fik truffet den beslutning som personen ikke kunne træffe selv.

Hvordan kan en virksomhed hjælpe en medarbejder med et misbrug?

Når en virksomhed skal hjælpe en medarbejder med et misbrug, er der flere muligheder for behandling.

Døgnbehandling er sandsynligvis bedst for de mere belastede alkoholikere, hvor et ambulant behandlingsforløb er mest hensigtsmæssigt til dem, der ikke har et helt så fremskredent et misbrug.

På mange virksomheder er medarbejderne dækket af en sundhedsforsikring, som gør det muligt at få behandling på et privat behandlingscenter uden udgifter for hverken misbruger eller virksomhed.

Du kan læse mere om hvordan virksomheder kan hjælpe en medarbejder, der har et alkoholmisbrug her.

 

Dagens Gossip