Grøn check

Der tales ofte om en grøn check i politik, men hvad er det lige, at begrebet dækker over og skal man gøre noget for at få den? Her finder du svaret.

Ikke alle er klar over hvad en grøn check er, og hvilken betydning det har for deres situation.

Grøn check

Den grønne check er et årligt beløb, som regnes med automatisk på forskudsopgørelsen, så du skal ikke selv gøre noget.

Der er altså ikke tale om en faktisk check, og det er din indkomst og antallet børn, der afgør beløbet.

Du skal være fyldt 18 år og være fuldt skattepligtig eller grænsegænger den første dag i indkomståret for at få den grønne check. Dog kan du også modtage den, hvis du fylder 18 år inden årets udgang.

Folk der betaler skat efter forskerordningen, er ikke berettiget til en grøn check.

I 2018 lød beløbet på:

  • 930 kr. for pensionister.
  • 765 kr. for andre over 18 år.

Dertil kommer:

  • 215 kr. for pensionister for hvert barn, men max. to børn. 
  • 175 kr. for andre for hvert barn, men max. to børn: 175 kr. 
  • 280 kr. for de der tjener mindre end 232.000 kr.
  • Beløbet er skattefrit og tallene reguleres hvert år.

Historien bag den grønne check

Grøn check kom til i 2010, fordi skattereformen i 2009 bød på en række forhøjelser af forskellige afgifter. Politikerne ønskede derfor at kompensere de personer, der havde lave indkomster med et skattefrit nedslag i den beregnede indkomstskat. 

i 2013 kom der et tillæg mere til. Det var en ekstra og generel kompensation til familier med lave indkomster, og i modsætning til de andre beløb, er dette ikke blevet reguleret siden 2010. Det lyder som dengang på 280 kr. pr. år, men indkomstgrundlaget for, hvornår det tildeles er ændret fra 212.000 kr. i 2010 og til 232.000 kr. i 2018.

Fra 2014 begyndte man at skære ned på størrelsen af checken, og sådan har det været lige siden.

I årene 2010-2014 lød den grønne check på 1.300 kr. til personer, der var fyldt 18 år, mens den supplerende check pr. barn for max. 2 børn lød på 300 kr. 

Der er altså sket et drastisk fald på selve den grønne check ikke mindst for at regulere, hvad der ellers er sket igennem området. 

Grøn check -fænomenet ventes at være udfaset i 2025 senest.

Aftrapning af beløb

Aftrapningen af beløbet lyder på 7,5 procent af beløb der overstiger 397.000 kr. i 2018 efter am-bidrag uanset om du er pensionist eller ej.

Det betyder, at du ikke modtager en grøn check, hvis du i 2018 har en indkomst efter am-bidrag på mere end 409.400 kr.  som pensionist.

Er du over 18 år, og overstiger din indkomst 407.200 kr. i 2018 efter am-bidrag, får du ligeledes heller ikke længere grøn check.

Supplerende grøn check

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at man kan få grøn check. 

Du skal være fyldt 18 år.

Barnet skal være under 18 år ved årets slutning.

Barnet skal senest være født første dag i det pågældende indkomstår.

Barnet skal også bo i Danmark den første dag i indkomståret.

  • Undtagelser er, hvis der tale om kortvarigt ophold i udlandet. 
  • Hvis barnet opholder sig midlertidigt i udlandet i forbindelse med et uddannelsesforløb. Der stilles dog som betingelse at, opholdet også skal have til formål at forbedre barnets muligheder for at klare sig herhjemme.
  • Barnet må ikke være blevet gift. 
  • Barnet skal ”bo” hjemme, forstået på den måde, at han eller hun ikke er anbragt uden for hjemmet, optaget i en døgnforanstaltning eller bliver forsørget af offentlige midler.

Aftrapning af den supplerende check

Personer der har en høj indkomst får aftrappet den supplerende grønne check. 

Aftrapningen sker løbende med en procent, der hedder 7,5 af indkomster der overstiger 407.200 kr. i 2018 efter at am-bidraget er fratrukket.

Ved en indkomst på 409.534 kr., efter at am-bidrag er fratrukket i 2018, aftrappes beløbet helt ved 1 barn.

Hvem af forældrene får den supplerende grønne check?

Den supplerende grønne tekst indregnes i forskudsopgørelsen hos barnets mor som udgangspunkt, men den kan indregnes hos andre, når situationen er sådan, at det det giver bedre mening i forhold barnets bopæl og boligforhold.

Er det eksempelvis kun faderen, der har forældremyndighed over barnet, tilfalder den supplerende grønne check ham.

Hvis barnet bor hos faderen, vil faderen også modtage grøn check, uanset hvem der ellers har forældremyndigheden over barnet.

Sidst men ikke mindst kan plejeforældre, jf. § 78 i loven om social service, også modtage den grønne check.

 

Dagens Gossip