296 uger siden

|

18/09/2018
Barselsregler
Se de gældende regler for barselsorlov.
Det kan være en rigtig forvirrende omgang at skulle finde rundt i barselsreglerne, når man står midt i glæden og skal finde ud af, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Her kan du se, hvordan du får et godt overblik.

Dagens topnyheder

Fødende kvinder har ret til 4 ugers graviditetsorlov inden fødsel og 14 ugers barselsorlov efter fødslen.

Det er frivilligt, om man vil holde dem alle, men de første 2 ugers barselsorlov efter fødslen skal holdes.

Den anden forældre har ret til 2 ugers fædreorlov, som skal være afholdt inden for de første 14 uger efter fødslen. Denne er ikke tvunget.

Efter de første 14 uger efter fødslen har hver forældre ret til at holde orlov i helt op til 32 uger.

Men samlet set er forældreparret kun berettiget til at modtage dagpenge i 32 uger i alt.

Barselsregler

Altså skal man selv afgøre, om man vil finansiere den resterende barselsorlov, der altså kan være helt op til 32 uger.

Begge forældre har mulighed for at forlænge orloven med enten 8 eller 14 uger.

Der er mulighed for at begge forældre forlænger den 32 ugers orlov med 8 eller 14 uger.

Du kan meget vel have ekstra rettigheder, da dette kun er de generelle regler for barsel, og det der er forhandlet på plads i din overenskomst og ansættelsesvilkår kommer oveni.

Der er desuden forskellige barselsregler for henholdsvis selvstændige, offentlige ansatte, studerende samt ledige.

For selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig skal du have drevet virksomhed inden for de sidste 12 måneder for at være berettiget til barsels-dagpenge. Den sidste måned inden orloven, samt minimum 5 af de andre, skal arbejdet have haft det der kaldes et "væsentligt omfang".

Du kan højst få det der svarer til barsels-dagpengenes max. beløb. Ligger du under det beløb, svarer satsen til din seneste årsindkomst.

Har du mulighed for det, kan det derfor være en god idé at spare op i god tid, så der er lidt ekstra på kistebunden i perioden.

Ellers er der mulighed for at nøjes med at gå på barsel på halv eller 3/4 tid. Det betyder så omvendt også, at du kun får 50 % eller 75 % dagpengesats, men så slipper du for at skulle lukke forretningen i barselsperioden.

Har du tegnet en sygeforsikring, er du sikret minimum 2/3 af det maximale barsels-dagpengebeløb uanset din indkomst.

For offentlig ansatte

Hvis du ansat på en offentlig overenskomst afhænger barselsperioden af, om både du og den anden forældre er ansat i det offentlige også, så gælder det om at holde tungen lige i munden, for det afhænger af om du og evt. den anden forældre arbejder i kommune, region eller stat.

Hvis kun en af forældrene er ansat i en kommune eller region gælder følgende:

 • Barsel starter 8 uger inden fødsel. (den fødende kvinde)
 • 2 ugers fædreorlov efter fødslen.
 • 14 ugers barselsorlov efter fødslen.
 • 12 uger forældreorlov efter uge 14.

Hvis begge forældre har ansættelse i en kommune eller en region:

 • Barsel starter 8 uger inden fødsel.
 • 14 ugers barselsorlov efter fødsel
 • 2 ugers fædreorlov efter fødsel
 • 18 uger forældreorlov efter fødsel (6 uger til hver forældre og 6 uger til fri fordeling)

Hvis kun en af forældrene er ansat i staten gælder følgende:

 • Barsel begynder 6 uger inden fødsel (den fødende kvinde)
 • 2 ugers fædreorlov efter fødsel
 • 14 ugers barselsorlov efter fødsel
 • 12 ugers forældreorlov efter fødsel

Hvis begge forældre er ansat i staten:

 • Barsel begynder 6 uger før fødsel (beregnet ud fra terminen)
 • 14 ugers barselsorlov efter fødsel
 • 2 ugers fædreorlov efter fødsel
 • 12 ugers forældreorlov efter fødsel (6 uger til hver forældre)

Barselsregler for ledige

Modtager du dagpenge har du ret til barsels-dagpenge, i de samme perioder som en lønmodtager, og du er 

ikke forpligtiget til at tage imod tilbud om aktivering, job og uddannelse i perioden.

Er du ledig, men modtager du IKKE dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp, har du heller ikke ret til barsels-dagpenge. 

Der er ikke de samme muligheder for at benytte den fleksible barselsorlov som ledig. Du har eksempelvis kun lov til at forlænge din orlov med 8 uger i stedet for 14 uger.

Barselsregler for studerende

Som studerende har du kun ret til barsels-dagpenge, såfremt du har et fast deltidsarbejde, eller hvis du skal i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse. Du skal have været i job inden for de første 46 uger efter fødslen ellers kan du heller ikke få barsels-dagpenge senere.

Du har til gengæld mulighed for at tage ekstra SU-klip, hvis du i forvejen er SU-berettiget. Hvornår, afhænger af den uddannelse du går på. Som mor kan du få op til 1 års ekstra SU, mens du som far kan få ekstra SU i op til 6 måneders.

Læs også

Børnepenge - Hvornår er man berettiget til børnepenge? Og hvor meget kan man få udbetalt? Der er forskellige regler på området, og her kan du læse om beløb, krav og retningslinjer.

Børnetilskud - Her kan du læse om udbetaling af ekstra børnetilskud satser, hvis du er enlig forsøger, under uddannelse eller børn, der har mistet begge forældre.

Personfradrag - Et personfradrag er et skattefradrag, som alle danskere, der er bosiddende i Danmark, har ret til at trække fra i deres skat.