Her er grundende til, at kvinders stemmeret er det bedste, der er sket for Danmark

I dag er det 100 år siden, kvinder fik lov til at give deres mening til kende ved Folketingsvalg. 

Vi har derfor spurgt historikeren Lars Hovbakke, hvordan kvinders stemmeret har påvirket vores samfund, så det er blevet til det, vi kender i dag. 

- I den første tid havde det ikke den store betydning, fordi kvinderne stemte ligesom deres mænd. Men som samfundet udviklede sig, kom de til at gøre en væsentlig forskel, siger Lars Hovbakke, og peger på en række ting, vi kan takke kvinderne for.  

Velfærdsstaten

Kvinderne har været afgørende for udviklingen af velfærdsstaten, og en af forudsætningerne var uden tvivl, at de blev en del af demokratiet i 1915. Hvis kun mænd kunne stemme, ville der gennem tiden have været en 'blå' slagside, der nok ville have ført til nedskæringer i den offentlige sektor og skattelettelser.

Landets økonomi 

Da kvinderne begyndte at komme ud på arbejdsmarkedet i 1950'erne, var det en konsekvens i forlængelse af retten til at deltage i valg til Folketinget i 1915. De kvinder der sad i Folketinget bidrog poitivt til arbejdsmarkedets udvikling, og kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet bidrog positivt til landets økonomi, ligesom at det var medvirkende til at samfundet begyndte at få øjnene op for kvinders rettigheder.

Og det var nok ikke sket, hvis det kun var mænd der styrede. 

Udviklingen af folkeskolen

i 1970'erne begyndte vi at få kvindelige undervisningsministre, der reformerede folkeskolen. De fokuserede på, at det ikke kun skulle handle om kæft, trit og retning, men at børnene også skulle undervises i demokrati og værdier.

Det fik en enorm betydning for samfundet, fordi folkeskolen er en af landets vigtigste institutioner.

Forbilleder for kvinder i hele Europa.  

Danmark var et af de første lande, der gav kvinderne stemmeret. Derfor blev danske kvinder et forbillede for europæiske kvinder, der stadig kæmpede for deres ret til at stemme. De danske kvinder var en inspirationskilde for kvinder i Frankrig, Storbritannien og Belgien, der først opnåede stemmeret i 1920'erne.

 

 

Dagens Gossip