Kortfilmanalyse

Kortfilm analyse. Foto: Shutterstock

Kortfilmsanalyse er ofte afgørende hvis man for alvor vil forstå temaerne og budskaberne i en kortfilm. Her får du en guide til at kunne analysere kortfilm.

En kortfilm er, som navnet antyder, en film,  som i spilletid er kort og dermed ikke nær så lang som en klassisk spillefilm. Korte fiktionsfilm kaldes også novellefilm, ligesom en kortfilm også kan være dokumentarfilm.

Der er meget delte meninger om, hvor lang en kortfilm må være, og de forskellige udlægninger varierer meget, da en kortfilm i nogle lande og indenfor visse filmkredse kun må vare tre-fire minutter, mens en kortfilm andre steder kan være på knap en time.

Derfor er man mange steder endt med at inddeler kortfilm i fem forskellige tidskategorier:

 • 3-4 minutter. 
 • 5-15 minutter 
 • Under 34 minutter 
 • Under 45 minutter 
 • Under 60 minutter
Læs også

Digtanalyse

Kortfilm varierer dog ikke kun i forhold til spillelængde, men også i forhold til handling og temaer. Dog er det muligt at spore nogle generelle træk og tematikker, som går igen i rigtig mange kortfilm.

Herunder kan du se en række punkter, som typisk vil optræde i en kortfilm:

 • En kortfilm omhandler som regel en enkelt hændelse - eksempelvis en konflikt, en øjeblikssituation eller et bestemt tema fortalt ud fra en konkret episode
 • Der er ofte få personer med i en kortfilm.
 • Der optræder som regel markante, stærke og handlende personer i fortællingen.
 • Filmens budskab formidles ofte ved enkelhed og tydelige træk i udtrykket.
 • Der er ikke nødvendigvis tid til, at personerne i handlingen når at udvikle sig.
 • Kortfilm handler ofte om noget eksistentielt, der vedkommer alle.
 • Talesproget er kortfattet og komprimeret.
Kortfilm analyse

Kortfilm analyse. Foto: Shutterstock

På trods af ovenstående kortfilmdefinition kan det til tider stadig være vanskeligt at forstår, tolke og analysere hele handlingen i en kortfilm.

Af samme grund benytter mange seere sig af en analysemodel, når man ønsker at opnå en større forståelse for en kortfilm og dens tematikker.

Der findes en række forskellige analysemodeller i forbindelse med kortfilmanalyse, men konteksten er oftest den samme.

Læs også

Billedanalyse

Herunder kan du se en typisk analysemodel for gennemgang af kortfilm.

Kortfilmanalyse

Præsentation

 • Hvad hedder filmen?
 • Hvilken genre er der tale om?
 • Hvem har lavet filmen?
 • Hvornår er den fra?

Referat 

 • En kort genfortælling af filmens handling - dog uden at analysere eller tillægge gennemgangen personlige holdninger.
 • Tid og sted
 • Hvor og hvornår foregår filmen? I hvilken tidsalder og i hvilket miljø? Og hvordan kommer dette til udtryk (i billederne, kostumerne, sproget m.m.)
Kortfilm analyse

Kortfilm analyse. Foto: Shutterstock

Karakterer

 • Hvilke personer optræder i filmen? Hvem er filmens centrale personer – hovedperson og bipersoner?
 • Giv en personkarakteristik af de mest centrale personer. Hvem er helt, skurk og hvor ser man modsætninger? Sker der en udvikling med personerne gennem handlingen?

Konflikt 

 • Hvori består filmens centrale konflikt? Hvad er problemet? Hvordan kommer det til udtryk? Bliver det løst?

Stil og virkemidler

 • Hvordan fortælles filmen? Hvordan er den opbygning? Hvilke scener og sekvenser består den af?

Gennemgå billedkompositionen:

 • Hvilke farver er brugt? Og hvilken symbolsk betydning har de?
 • Hvordan bruges lys? Og hvilken betydning har det for udtrykket?
 • Hvordan bruger man lyd? Er der tale om underlægningsmusik, voice over, ingen lyd? Hvilke lydeffekter bruges der og hvad betyder det for filmen?
Læs også

Novelleanalyse

Gennemgå de filmiske virkemidler så som: 

 • Perspektiv
 • Kameravinkler
 • Kamerabevægelser
 • Klipning
 • Framing
 • Symboler

Dramaturgi 

 • Hvordan er filmens handlings- og spændingsforløb opbygget? Benyttes berettermodellen, aktantmodellen eller plot point-modellen? 
 • Er slutningen åben eller lukket?
Kortfilm analyse

Kortfilm analyse. Foto: Shutterstock

Tema

 • Hvilket gennemgående tema/temaer behandles i filmen? Og hvordan kommer de til udtryk?

Budskab

 • Hvad er filmens budskab? Hvad ønsker instruktøren at fortælle?
 • Hvem er filmen målrettet? Hvem er modtageren og hvorfor?
 • Hvordan er stemningen og tonen i filmen? Dyster, eftertænksom, trist, positiv, underholdende eller problemfyldt?
 • Siger filmen noget om den tid, det er indspillet i? Hvad er særligt for denne tidsperiode?
 • Hvad siger genren om filmen?
Læs også

Synopsis

Perspektivering

 • Kender du andre film, der minder om? Film med samme tema, indhold eller budskab?
 • Minder den om andre film af den samme instruktør?
 • Kender du nogle lignende film fra samme tidsperiode/genre? Hvad er særligt for denne genre? Og passer det på filmen?
 

Dagens Gossip