53 nordjyske minkavlere får stor regning fra SKAT efter ulovlige indkøb

Den ulovlige handel i Nordjylland er foregået ved, at en hollandsk producent har solgt bekæmpelsesmidler ved døren, selv om der ikke er givet tilladelse fra Miljøstyrelsen. I alt 53 avlere bliver nu af SKAT opkrævet afgifter på 400.000 kroner.

I perioden marts til oktober i år har SKAT nemlig gennemført en række kontroller af minkavleres køb af bekæmpelsesmidler fra Holland. Kontrollen har vist, at ud af 85 kontrollerede virksomheder, har 53 købt bekæmpelsesmidler hos et hollandsk selskab.

SKAT har i den forbindelse opkrævet godt 400.000 kroner i afgift af minkavlerne, og efterfølgende vil SKAT vurdere, om nogle af virksomhederne også vil blive pålagt en administrativ bøde.

Køb af bekæmpelsesmidler i udlandet ikke er tilladt, med mindre der foreligger tilladelse til importen fra Miljøstyrelsen. Derudover skal virksomheden være registreret for bekæmpelsesmiddelafgift hos SKAT.

Den hollandske virksomhed sælger bekæmpelsesmidler i Danmark via kørende salgsrepræsentanter. Virksomheden handler ikke kun med minkavlere, men dækker et bredt udsnit af virksomheder indenfor landbrug og gartneri.

Selvom virksomhedens repræsentanter kører her i landet, vil et køb hos virksomheden stadig være en import, idet sælgeren ikke har de fornødne registreringer og godkendelser i Danmark.

Minkavlere må kun bruge bekæmpelsesmidler, der er godkendt til brug herhjemme. Bekæmpelsesmidler, der er godkendt til salg i Danmark, skal være påhæftet en etiket, som er godkendt af Miljøstyrelsen, med dansk tekst samt have påsat et gult rundt prismærke, som angiver varens højeste pris.

Hvis man som køber er i tvivl, om en virksomhed og dens produkter opfylder gældende regler, bør man bede sælger om bevis på registrering hos SKAT.

Miljøstyrelsen vil nu, som en del af samarbejdet mellem SKAT, NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen, vurdere de 53 sager for at se, om midlerne kræves godkendt i Danmark før import. Hvis det viser sig, at midlerne ikke er lovlige, bliver importøren politianmeldt.

SKAT vil løbende følge udviklingen i denne samhandel.

FAKTA

    85 minkavlere kontrolleret
    53 minkavlere har købt bekæmpelsesmidler af en hollandsk produktionsvirksomhed
    Samlet afgiftskrav på godt 400.000 kr.
    Tjek bekæmpelsesmidlers godkendelse påwww.mst.dk