Aarhus: Nyt projekt hjælper unge kriminelle til en bedre fremtid

Skrevet af Emma Kirstine Kejser

04/03/2013

Dagens topnyheder

 

Et team af lokale politifolk og kommunale sagsbehandlere fra den vestlige del af Aarhus har siden 2010 været en del af et pilotprojekt, som har haft til formål, at hjælpe unge ud af kriminalitet.

Det er en optælling fra 2011, der viser at kun to ud af 17 sigtede unge, der har været henvist til teamet på grund af sigtelse, er blevet sigtet igen inden for seks måneder.

De flotte tal er nu skyld i, at man udbreder projektet til at dække hele Aarhus Kommune, og det fremadrettet vil være en del af TUS, Det Tværgående Samarbejde.

-Vi har set et generelt fald i ungdomskriminaliteten i de seneste år, og den udvikling vil vi gerne fortsætte. Det gør vi bedst ved at sætte tidligt ind med en helhedsorienteret indsats, der kommer hele vejen rundt om unge i forhold til kriminalitet, skolegang, sociale vanskeligheder osv. De skal tilbage på sporet, det skylder vi både de unge, deres familier og alle os andre,” siger Hans Halvorsen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.