Ældreråd: Boligydelse ikke egnet til nedskæringspolitik

Boligområdet er ikke egnet til nedskæringspolitik, siger Danske Ældreråd og advarer regeringen mod at skabe ringere økonomiske vilkår for de mennesker, der bor i pleje- og omsorgsegnede boliger af nød og ikke af lyst.

- Svækkede og plejekrævende ældre visiteres først til boligerne, når de er for dårlige til at blive, hvor de hidtil har boet, og det er ikke en god situation at opleve, skriver Bent Aa. Rasmussen, formand for Danske Ældreråd, i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer i forbindelse med de seneste dages politiske drama om boligydelsen, hvor regeringen har valgt at udskyde en beslutning til foråret.

Danske Ældreråd opfordrer regeringen til indgående at drøfte med offentlige og private interesseparter, hvordan og hvor dyrt der skal bygges i fremtiden.

- Først efter sådanne drøftelser er det rimeligt at se på, om huslejer og boligtilskud er rimelige set i forhold til de mennesker, der visiteres til pleje- og omsorgsboliger, lyder det fra Danske Ældreråd.

- Når en kommune stiller en plejebolig til rådighed for en borger, skyldes det også hensynet til, at plejen ofte er alt for dyr at fastholde i borgerens eget hjem - det skal vi huske på.

- Hvis en ældre så oven i købet skal opleve, at en i forvejen lille økonomi udhules af en høj husleje, så synes jeg, at vi som samfund har svigtet. Denne sag har vist, at hastværk er lastværk, siger Bent Aa. Rasmussen.

Danske Ældreråd er en landsorganisation, der varetager interesser for de lokale ældreråd, der findes i alle kommuner.

Ældrerådene arbejder for alle ældre i en kommune og skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg, kommunalbestyrelser og administration, og som vedrører ældres vilkår.

/ritzau/

 

Dagens Gossip