Ane Mette Ruge skal udsmykke hovedindgange til sygehuse

Skrevet af John Meyer

14/12/2012

Mest læste i dag

Det bliver kunstneren Ane Mette Ruge der skal stå for den kunstneriske udsmykning af hovedindgangene ved de to nye sygehuse i Aabenraa – Akutsygehuset for Sygehus Sønderjylland og Psykiatriens nye sygehus – som bliver placeret dør om dør. Det har Bedømmelseskomitéen i Region Syddanmark fredag enstemmigt besluttet efter en vurdering af tre udvalgte kunstneres forslag til udsmykning af de tre indgangspartier ved henholdsvis sygehuset, skadestuen og hos psykiatrien.


Tre gode forslag
- Vi havde tre gode forslag at vælge imellem. I komitéen var vi dog enige om, at Ane Mette Ruges forslag havde noget særligt over sig. Hun formår at trække naturen med ind i sygehuset på en spændende måde. Jeg er sikker på, at det bliver godt, siger Carl Holst (V) regionrådsformand og formand for bedømmelseskomitéen.


Ane Mette Ruge, der er kendt som videokunstner og fotograf og bl.a. er medlem af kunstsammenslutningen Decembristerne, har udarbejdet et forslag til et kunstværk, hvor den funktionsbestemte tid som både patienter, medarbejdere og besøgende bliver præget af på sygehusene, indgår. I kunstværket indgår døgnets rytme og dagslysets skiften til en mere organisk tid, blandt andet ved at lade motiver og farver fra en fredskov indgå i den kunstneriske bearbejdning i både gulvbelægning, vægdekorationer og lysopsætningen.


Grundig proces før valg
Der er gået mere end et år, hvor de involverede kunstnere, medarbejdere og ledere fra begge sygehuse har drøftet muligheder og interesserne for det fælles kunstprojekt, ligesom både kunsteksperter og politikere har vurderet forslagene fra de tre udvalgte kunstnere.
De tre udvalgte kunstværker har i løbet af december været til vurdering i Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum, i Arbejdsgruppen for Kunst i Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien, udvalgte organisationer og repræsentanter for direktionerne, inden Bedømmelseskomitéen i Region Syddanmark fredag traf den endelige beslutning om valg af kunstværk.


Der er afsat en ramme på tre mio. kr. for indkøbet af kunstværket, herunder et kunstnerhonorar på 400.000 kr.