Anklager tilfreds trods mild dom til østjysk pædofil

Det lykkedes ikke anklager Morten Rasmussen at overbevise domsmandsretten i Randers om, at en 48-årig pædofilitiltalt mand skulle idømmes en af lovens skrappeste sanktioner - forvaring på ubestemt tid.

Den dømte, Torben Kjærhus Larsen, slap med seks års fængsel, hvoraf han allerede har afsonet næsten to år under varetægtsfængsling.

Alligevel er Morten Rasmussen tilfreds med, at der nu er sat punktum i den langstrakte sag. Han vil nu overveje, om sagen skal ankes fra anklagemyndighedens side til landsretten.

- Jeg skal tale med statsadvokaten om en eventuel anke, men jeg har noteret mig med tilfredshed, at retten stort set, på nær Rumænien-forholdet, har fulgt tankerne fra anklageskriftet i forhold til medvirken til de overgreb, der har fundet sted. Det er jeg tilfreds med, siger Morten Rasmussen.

Det var netop Rumænien-forholdet - anklagen om, at den 48-årige skulle have forsøgt at købe et spædbarn i Rumænien med henblik på seksuelt misbrug - der var en af hjørnestenene i anklageskriftet.

Men retten fandt, at der ikke var ført det fornødne bevis for, at det rent faktisk var den nu dømtes plan at købe barnet.

Morten Rasmussen hæfter sig ved, at der var uenighed i domsmandsretten om dommen.

- Jeg har noteret mig, at en af dommerne mente, at forvaring ville være passende, siger anklageren, der nu har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes.

Spørgsmål: Har du ikke løftet bevisbyrden godt nok i forhold til Rumænien-forholdet?

- Det har jeg jo åbenbart ikke. Det er jo det, retten siger. Det er også et svært forhold, det juridisk tungeste. Men nu skal vi hjem og nærlæse dommen, og det skal statsadvokaten også, siger Morten Rasmussen.

Den dømtes forsvarer, Søren Salomonsen, siger, at han også vil udbede sig betænkningstid, før man afgør, om dommen skal ankes.

- Nu skal dommen nærlæses, og så skal vi i fællesskab have en drøftelse om det. Så er der en mulighed for, om der skal ankes til formildelse eller frifindelse. Det er en overvejelse, vi nu gør os, siger Søren Salomonsen.

Under proceduren talte forsvareren om en straf på maksimalt tre års fængsel til Torben Kjærhus Larsen.

Den dømte har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i juni 2014. Retten har afgjort, at han skal forblive fængslet, indtil afsoningen af straffen kan begynde.

/ritzau/

 

Dagens Gossip