Anklager vil have Lundby-forstander i spjældet

Anklager Michael Boolsen kræver en ubetinget fængselsstraf til Lundby Efterskoles forstander, Truels Achton Truelsen.

Det fastslår han torsdag i sin procedure ved Retten i Nykøbing Falster, hvor ottende retsmøde i sagen om kæntringsulykken på Præstø Fjord 11. februar 2011 står på.

- Der bør være tale om en straf, der udmåles i måneder, siger han.

I sagen står Truels Achton Truelsen på lige fod med Lundby Efterskole tiltalt for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse samt flere overtrædelser af lov om sikkerhed til søs.

Anklageren kræver desuden, at efterskolen straffes med en bøde på "ikke under 250.000 kroner", og at skolen frakendes retten til at forestå aktiviteter til søs.

For første gang kaster Michael Boolsen lys over, hvorfor hverken den kvindelige lærer om bord på båden eller skolens viceforstander, der var fungerende forstander på ulykkestidspunktet, ikke står tiltalt i sagen.

- Spørgsmålet er, hvem der har handlepligt i denne sag, siger Michael Boolsen og fastslår, at skolens forstander havde pligt til at have styr på skolens sejlaktiviteter.

I sin procedure gør Michael Boolsen det desuden klart, at efterskolens dragebåd efter hans opfattelse blev brugt i erhvervsmæssig sammenhæng. Det betyder, at der stilles skærpede krav til sikkerheden.

Truels Achton Truelsen var ikke i Danmark den skæbnesvangre dag, hvor skolens to lærere og 13 elever kæntrede i en dragebåd og faldt i det blot to grader varme vand. Og ifølge eget udsagn havde han ikke kendskab til den pågældende sejlads.

Men det er underordnet, mener anklageren og påpeger, at der ikke var nedfældet skriftlige regler for sejlads med skolens elever.

- Der forelå en mundtlig aftale, men hvor meget er det egentlig værd, når den ikke er almindelig kendt, siger anklageren.

Både den kvindelige lærer, Rikke Jensen, og viceforstanderen, Lars Schou Jensen, har i retten forklaret, at de ikke kendte til retningslinjerne, som blandt andet ikke tillod sejlads i vinterhalvåret.

Som forstander havde Truels Achton Truelsen ansvaret for den nu afdøde lærer, Michael Jørgensen, og for dragebådssejladsen, fastslår anklageren:

- Dette ansvar kan man ikke fraskrive sig ved at sige, at underordnede medarbejdere er mere kompetente, siger anklageren med henvisning til, at der sagen igennem har tegnet sig et billede af en særdeles indflydelsesrig Michael Jørgensen.

Michael Boolsen anser både skolen og forstanderen som bådens reddere og henviser blandt andet til Højesterets dom i sagen om brandkatastrofen på passagerfærgen Scandinavian Star. Her blev rederiets fysiske ledelse dømt.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip