Bedre klagemuligheder ved e-handel i EU

Med de nye regler kan forbrugere i EU få behandlet deres klager over varer og tjenester købt i EU uden at gå til domstolene. Samtidig bliver der oprettet en online-platform, der på tværs af grænserne videresender forbrugernes klager til den rette klageinstans inden 30 dage. Forslaget er et af de 12 nøgleinitiativer i EU’s vækstpakke, den såkaldte ”Akt for Det Indre Marked”.

- Det er min forhåbning, at det nye system vil fremme e-handel på tværs af grænser. De er klare gevinster for både virksomheder og forbrugere ved mere e-handel. Forbrugeren får adgang til et større udvalg af varer, og virksomhederne får adgang til flere markeder. For at skabe et digitalt indre marked i EU er det vigtigt, at forbrugerne føler sig trygge nok til at handle på internettet i andre EU-lande, siger erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF).

Alternativ tvistløsning på forbrugerområdet er hurtigere, billigere og nemmere at anvende end domstolsprocedurer. Europa-Kommissionen anslår, at generel adgang til alternativ tvistløsning af god kvalitet i hele EU vil betyde besparelser for forbrugerne på ca. 22,5 mia. om året. Det nye klagesystem skal nu implementeres i medlemslandene og forventes at træde i kraft i 2015.
 

 

Dagens Gossip