Cementgigant og AAU vil gøre produktion mere grøn og effektiv

John Meyer

11 år siden

|

16/01/2013

Dagens topnyheder

Produktion af cement er en yderst energikrævende proces, der slider på udstyret. Det gælder især formalingsprocesserne, hvor der kan være driftsudfald, og som derfor er et kritisk led i fremstillingen. En styrket forståelse af de dynamiske forhold i formalingsudstyret skal bringe Danmark i front på området. Det skal ske via et forskningssamarbejde mellem FLSmidth og Aalborg Universitet med erhvervspostdoc Maziyar Nesari Zadeh som hovedperson.


Formaling, dvs. neddeling af råmaterialer, kan virke som en simpel proces, men det er langt fra tilfældet. Materialerne, der skal neddeles, varierer fra anlæg til anlæg og fra land til land. Men det endelige produkt skal være standardiseret i en sådan grad, at det kan bruges i den videre proces. Man skal altså kende den færdige cements styrke på forhånd.


- Det stiller store krav til vores viden omkring formalingen. Selvom vi har opbygget stor viden igennem firmaets 130-årige historie, er det i dag stadig ikke muligt at sætte formalingsprocessen på en formel. Med vores fortsatte fokus inden for forskning håber vi at komme frem til en forståelse, der i sidste ende danner grundlag for et optimalt design af en formalingsmaskine, der bruger mere af den tilførte energi til selve formalingen, end tilfældet er i dag. Med andre ord producerer mere med mindre energiforbrug, siger general manager Mads Jespersen fra FLSmidth A/S, der skal fungere som mentor for projektet.


Indsigt kan knække koden
Erhvervspostdoc Maziyar Nesari Zadeh fra Aalborg Universitet øjner muligheden for et videnskabeligt gennembrud:


- At beskrive de dynamiske fænomener i formalingsprocesser handler i bund og grund om at forstå samspillet mellem solide mekaniske elementer og granulater, der skal knuses. Det er en utrolig svær opgave og kræver en kombination af viden fra flere forskellige ingeniørvidenskabelige felter. Hvis vi formår at skabe en dybdegående videnskabelig indsigt og dermed knække koden, kan vi skabe en mærkbar effektivisering af den nuværende formalingsteknologi, siger Maziyar Nesari Zadeh.