Claus Larsen: Ingen bliver snydt for hjemmehjælp i Roskilde Kommune

Det er en storm i et glas vand. Ingen bliver snydt for hjemmehjælp i Roskilde Kommune. Så kort og kontant afviser formanden for Ældre- og Omsorgsudvalget Claus Larsen en verserende pressehistorie om, at de ældre tilsyneladende ikke får den hjemmehjælp, de er visiteret til.

-  Det er en god historie, men den har ingen hold i den i virkeligheden. De timer, der mangler i statistikken, er leveret. De er bare ikke med i statistikken, fordi vi ikke registrerer i alle områder. Vi er i gang med at indkøre et nyt it-system med håndholdte computere, som medarbejderne i hjemmeplejen har med ude hos borgerne. Her kan de bl.a. se, hvilke ydelser borgeren skal have, og de kan se oplysninger om læge og sygepleje. De kan også registrere tiden, de bruger, med start- og stopknapper. Det afprøver vi i nogle områder, men vi vil godt lige se hvordan det fungerer, før vi tager stilling til, om vi skal udbrede det til alle områder, siger Claus Larsen.

Han slår samtidig fast, at ingen bliver snydt for den hjemmehjælp, de har fået tildelt. Netop med den håndholdte computer har medarbejderen fuldstændig overblik over både de tildelte ydelser og borgerens situation, når medarbejderen står ude i borgerens hjem. Medarbejderen kan på se borgerjournalen samt sende beskeder om det aktuelle besøg. Derudover kan hun søge oplysning om læge, pårørende samt medicinliste. Medarbejderen kan også se, hvilke kollegaer, der er på arbejde, hvis hun står i en akut situation og har brug for ekstra hjælp.

Det er ifølge udvalgsformanden et væsentligt element i kommunens forebyggende arbejde.

- Vi har dygtige medarbejdere, som på den måde kan arbejde meget målrettet med den enkelte borger, fordi de har alle relevante informationer lige ved hånden. Og jeg vil advare mod, at man tror statistikken kan bruges til at måle, om borgerne får det, de har krav på. Vi er jo alle mennesker, og hvis hjemmehjælperen glemmer at taste start og stop ved et besøg, eller ikke får gjort det på det rigtige tidspunkt, så giver det fejl i registreringen. Men vi måler, om brugerne er tilfredse, med systematiske brugerundersøgelser hos alle, der modtager ydelser. Og vi kan konstatere, at tilfredsheden er tårnhøj med de ydelser. Kommunen leverer. Det ville den jo ikke være, hvis vi ikke leverer varen, siger Claus Larsen.