Dansk hjælp til klimatilpasning i Vestafrika

Skrevet af John Meyer

13/12/2012

Mest læste i dag

De næste to år skal Dansk Meteorologisk Institut, DMI, deltage i et nyt projekt, der skal bidrage til udformningen af strategier for klimatilpasning i Vestafrika. Der skal udarbejdes en videnskabeligt funderet forståelse af de klimaændringer, som man forventer at se i regionen i fremtiden. Det skal sikre et bedre planlægnings- og beslutningsgrundlag for kommende klimatilpasningsindsatser i Sahel-området, der løber som et 5.400 kilometer langt og op til 1.000 kilometer bredt bånd tværs over Afrika omtrent langs den 17. nordlige breddegrad langs Sahara.
Undervejs i projektet vil både nationale og regionale aktører få tilført nye tekniske hjælpemidler og blive efteruddannet.


Multinationalt system
- Vi skal med vores ekspertise i vejr- og klimamodellering hjælpe med at forfine modeller, der kan forudsige vandressourcerne og risikoen for udbredelsen af skadedyr. Begge faktorer, der har stor indflydelse på, hvor god høsten kan forventes at blive. Hvis kvaliteten af prognoserne bliver god, kan de fungere som et vigtigt led i et multinationalt system, der kan bruges til at forbygge negative konsekvenser af eksterne klimahændelser samt de forventede generelle klimaændringer, siger klimaforsker ved DMI, Wilhelm May.


Samarbejde på tværs af kontinenter
Det toårige pilotprojekt bliver gennemført som et samarbejde mellem det regionale klimacenter AGRHYMET, DMI og Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet. Det får støtte fra Danida gennem den såkaldte Klimapuljen 2012, hvor Danmark støtter både indsatser rettet mod de udviklingslande, der rammes hårdest af de globale klimaforandringer, samt indsatser der reducerer udledningerne af drivhusgasser i nogle af de hastigt voksende økonomier.
Projektet bliver en del af Danmarks bidrag til den accelererede klimafinansiering (Fast Start Finance) af klimatiltag i udviklingslandene, som blev vedtaget under COP15 i København til hurtig iværksættelse af nødvendige klimainvesteringer.
I første omgang er landene Burkina Faso, Mali og Niger udpeget som pilotlande for indsatsen.