Danske pendlere får et samlet talerør

Danske pendlere skal samles i en samlet passagerorganisation, så de kan have en stærkere stemme i trafikdebatten.

I den trafikaftale, som regeringen torsdag har indgået med SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, er der afsat 30 millioner kroner fra trafikmilliarden til Passagerpulsen, som det nye initiativ hedder, frem mod 2018.

- Indtil nu har Danmark ikke haft et fælles talerør for trafikanter i den kollektive trafik, og det lægger vi nu op til, at vi skal have, fortæller socialdemokraternes forbrugerordfører Anne Sina og fortsætter:

- Jeg tror, at det er et vigtigt skridt på vejen mod, at pendlere kan få en stærkere stemme som ikke kun handler om en enkelt lille strækning. Undersøgelser viser, at flere benytter sig af flere forskellige transportmidler. Så derfor tror vi, at det kan være en god idé at samle alle passagerer under en hat.

Det er Forbrugerrådet Tænk, der er kommet med modellen over, hvordan Passagerpulsen skal fungere, og Trafikstyrelsen godkendte modellen i april.

Sekretariatet kommer til at ligge hos Forbrugerrådet Tænk. Samtidig vil der også blive oprettet et interessentforum, og der vil blive samlet en gruppe pendlere til løbende at rapportere om trafikforholdene.

Selv om parterne omkring trafikmilliarden er blevet enige om at nedsætte en samlet pendlergruppe, så betyder det ikke at de lokale pendlergrupper bliver skubbet ud af billedet.

- De skal blive ved med at være der, fordi de har en vigtig rolle i forhold til nogle lokale strækninger. Men når vi ved, at der er så mange kombi-brugere i den kollektive trafik, så er det vigtigt, at der er et fælles talerør, forklarer Anne Sina.

Anne Sina fortæller, at det er meningen, at de lokale pendlegrupper skal være en del af interessentforumet.

De 30 millioner er afsat til Passagerpulsen frem til 2018, hvorefter det vil blive evalueret.

/ritzau/

 

Dagens Gossip